Helder perspectief: Een sterke stad voor iedereen.

Wij leven door corona nog steeds in bijzondere omstandigheden en de samenleving zet alles op alles om de gevolgen van de crisis te boven te komen.
Dankzij de coronasteunmaatregelen hebben we een deel van de negatieve gevolgen voor onder andere ondernemers op kunnen vangen.
Nu doorzetten en zorgen dat de sociale vangnetten en ondersteuning van de groepen in kwetsbare situaties onverminderd doorgaan.

Dat betekent de groeiende wachtlijsten in jeugdzorg aanpakken, continuïteit in de sociale basis infrastructuur (hulp en ondersteuning voor inwoners door professionals, red.) waarborgen en maatwerk leveren. Respect voor elkaar en omzien naar elkaar is de norm, met laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk ter vergroting van de sociale cohesie.
Met aanpak van de groeiende dakloosheid en armoede. Maar vooral veilig, inclusief en toegankelijk.
Een vitale stad met aandacht voor onze ondernemers en culturele instellingen, met duurzame oplossingen en oog voor participatie en het behoud van groen.

De focus is en blijft de betaalbaarheid van zorg waarborgen, betaalbare woningen voor jongeren en starters, levensloopbestendige woningen voor ouderen, toekomstbestendig beleid en gezonde financiën. Dit betekent dat we een deel van onze ambities misschien langzamer moeten gaan realiseren.En besparen in plaats van bezuinigen.
Want herstel en perspectief zijn nodig om een fysiek en financieel sterke gemeente te blijven voor onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.

#omziennaarelkaar #cdafractieinAmersfoort

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.