Ben van Koningsveld stelde de onderstaande vragen aan het college: 

Nummer: 2019 - 104

Datum: 25-09-2019

Aan de voorzitter van de raad

Steller: Ben van Koningsveld (CDA)

Onderwerp: Inzetten op bewoners met overgewicht

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 

1. Klopt het dat PluhZ een interventie aanbiedt? Heeft de gemeente hier een rol in?

2. Zijn er kosten voor de gemeente om PluhZ de interventie te laten aanbieden?

3. Is het college bekend met de database erkende interventies?

www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-enbeweeginterventies/

4. Is het college bekend met het feit dat PluhZ geen erkende interventie is en ook niet op weg

is om dat te worden.

5. Erkende interventies zijn interventies waarvan aangetoond is dat ze uitvoerbaar zijn en

blijvende gedragsverandering teweeg brengen.

Waarom heeft het college niet gekozen om een van deze interventies in te schakelen?

6. Hoe is het college bij PluhZ terecht gekomen?

 

Toelichting

Via het Algemeen Dagblad van 24 sept jongstleden heeft de fractie van het CDA vernomen dat

Amersfoort zich (extra) gaat inzetten op bewoners met overgewicht. Dit juichen wij als fractie toe,

we hebben welke enkele vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.