Coalitiepartijen D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben hun wethouders kandidaten bekend gemaakt. De coalitie wil nog meer dan tot nu toe in gesprek met partners en inwoners over vraagstukken en bijbehorende dilemma’s. Tezamen met de grote opgaven die de gemeente de komende jaren moet oppakken, vraagt dit om een team van bestuurders dat voldoende tijd kan investeren om de afspraken in het akkoord te realiseren. De coalitie gaat de komende vier jaar met acht wethouders (7,6 fte) aan de slag

De kandidaat-wethouders zijn:

D66
Tyas Bijlholt (28) is geboren en getogen in Amersfoort. Zijn eerste studie was een bachelor opleiding Bestuurskunde in ’s-Hertogenbosch. Daarna heeft hij een master Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gedaan. In 2014 is hij in Amersfoort gemeenteraadslid geworden voor D66 en vanaf 2018 was hij fractievoorzitter. Zowel in 2018 als in 2022 was Tyas lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Na de afronding van zijn studie heeft Tyas het bedrijf dat hij in 2013 is begonnen, dat online cd’s, lp’s en dvd’s verkoopt, uitgebreid tot zijn hoofdactiviteit.

Willem-Jan Stegeman (57) woont in de binnenstad, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is zijn carrière als informatiekundige begonnen in de IT. Hij combineerde dit tussen 1994 en 1998 met het raadslidmaatschap. Sinds 2004 is hij wethouder geweest in Culemborg en Alphen aan den Rijn. In 2017 is hij tussentijds begonnen als wethouder in Amersfoort. Sinds 2018 is hij daar verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, vastgoed, grondzaken, stadshart en evenementen. Daarnaast was hij tot nu toe verantwoordelijk voor de projecten Hoefkwartier, Stadhuis en Nieuwe Stad.

GroenLinks
Astrid Janssen (46) woont met haar man en hun twee kinderen in het Leusderkwartier en is sinds 2018 wethouder in Amersfoort. Daarvoor was ze vier jaar gemeenteraadslid voor GroenLinks. De afgelopen periode was ze verantwoordelijk voor duurzaamheid als coördinerend wethouder, voor de energietransitie en voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amersfoort. En daarnaast verantwoordelijk voor de projecten wijkperspectief Soesterkwartier en De Wagenwerkplaats. Astrid studeerde in 2002 af als civiel ingenieur en werkte daarna bij verschillende adviesbureaus. Ook woonde ze enige tijd voor haar werk in het buitenland.

Nadya Aboyaakoub-Akkouh (44) is geboren en opgegroeid in Rotterdam en woont alweer 18 jaar in Nijkerk met haar man en 2 kinderen. Zij is bijna 7 jaar wethouder geweest in de gemeente Nijkerk. Ze is in Nijkerk en in Rotterdam ook raadslid geweest.  Ze was werkzaam in de domeinen jeugd, onderwijs en zorg waaronder ook een paar jaar in de gemeente Amersfoort als adviseur Jeugd en Onderwijs in een aantal ABC-wijken. Nadya deed als wethouder ervaring op met de portefeuilles bestuurlijke vernieuwing, jeugd(zorg), onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijk vastgoed, coördinatie sociaal domein, openbare ruimte.

CDA
Micheline Paffen-Zeenni (53), geboren in Libanon, getrouwd en moeder van twee dochters. Zij is na haar opleiding als civiel ingenieur in Amersfoort komen wonen. Ze werkt bij Arcadis als directeur Stations, Urban Development & Consultancy. Daarnaast is zij een actieve vrijwilliger in de parochie OLVvA, de inloophuizen en maatje bij diverse integratieprojecten. Micheline is sinds 2002 actief in de gemeenteraad. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan in hele verschillende domeinen, onder andere op het gebied van sociaal domein. Daarnaast zat zij acht jaar in het presidium van de gemeenteraad. In haar werk als raadslid heeft Micheline altijd intensief contact met de stad.

Ben van Koningsveld, (48), getrouwd en vader van 2 kinderen (15 en 13). Ben zit 12 jaar in de gemeenteraad van Amersfoort. Hij heeft dat altijd met veel passie voor de bewoners gedaan en heeft zich beziggehouden met het sociaal domein, participatie en sport. Daar heeft hij zich met name ingezet voor het starten-voor-de-start principe, waarbij de gemeente voor het vaststellen van het probleem in gesprek gaat met belanghebbenden. En daarnaast heeft hij in Amersfoort langzaamaan sport & bewegen binnen de zorg een plek weten te geven. Ben is werkzaam als strategisch beleidsadviseur bij een zorgaanbieder.

ChristenUnie
Rutger Dijksterhuis (44), is van 2010 tot 2022 lid van de gemeenteraad van Amersfoort geweest. Rutger woont in Vathorst met zijn twee kinderen (10 en 8 jaar). In de gemeenteraad is hij verantwoordelijk geweest voor de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, vastgoed en sport. Een aantal belangrijke onderwerpen waar hij zich in de gemeenteraad voor ingezet heeft zijn het Deltaplan wonen, gevarieerde wijken en de komst van wijkperspectieven. De laatste jaren werkte hij naast zijn raadswerk als senior strategisch adviseur voor de Inspectie Leefomgeving. Rutger zet zich als vrijwilliger in voor verschillende maatschappelijke activiteiten in de stad, onder andere als scheidsrechter bij voetbalvereniging CJVV.

Partij voor de Dieren
Johnas van Lammeren
(49) is sinds 2010 raadslid, fractievoorzitter voor Partij voor de Dieren Amsterdam. Johnas groeide op in Noord-Brabant en woont sinds zijn studie Technische Bedrijfskunde in AmsterdamVanaf het eerste uur is Johnas lid van de Partij voor de Dieren. In 2010 maakte hij zijn entree in de Amsterdamse gemeenteraad. Hier boekte hij successen die landelijke impact kregen, zoals het verbod op consumentenvuurwerk, de Ja-Ja-sticker en het omdraaien van de norm van vlees naar vegetarisch bij de catering van organisaties. Hij is in de Amsterdamse gemeenteraad woordvoerder op de thema’s: dierenwelzijn, algemene zaken, water, luchtkwaliteit,  veiligheid, energie transitie, groen en economische zaken.

De portefeuilles van de kandidaat-wethouders worden vrijdag 1 juli a.s. bekend gemaakt tijdens de presentatie van het coalitieakkoord.
Op 5 juli 2022 staat de installatie van de kandidaat wethouders op de agenda van de gemeenteraad.

Foto credit: VVV Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.