Onhygiënische toiletten onderwijs

De hygiëne laat in veel Nederlandse schoolgebouwen ernstig te wensen over. Leraren ontvangen hier massaal klachten over van zowel ouders als kinderen. Met name de toiletten zijn vaak niet goed schoon en onhygiënisch. Dit zorgt ervoor dat meer dan de helft van de leerlingen hun toiletbezoek liever uitstelt tot zij weer thuis zijn, met alle gevolgen van dien.

Dit blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS Nipo) in opdracht van het wereldwijde hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity. In het onderzoek werd bij ruim 1.500 ouders, leraren en leerlingen van basisscholen en middelbare scholen in Nederland hun mening over de hygiëne op school getoetst.

Zeven op de tien leraren (67%) geven aan klachten te ontvangen van leerlingen over de hygiëne op school. De helft wordt hier zelfs op aangesproken door de ouders. Dit leidt ertoe dat kinderen het toilet op school het liefst zoveel mogelijk mijden. Ruim de helft (51%) van de basisschoolleerlingen geeft aan dat zij liever niet op school naar de wc gaan.

Bij middelbare scholieren is dit zelfs 59 procent. Ook ouders valt dit op; 46 procent merkt regelmatig dat hun kind de grote boodschap ophoudt totdat hij of zij thuis is. De grootste klachten zijn stank op het toilet (85%) en vieze wc-brillen (76%). Bovendien heeft 43 procent van de leerlingen regelmatig moeite met opletten in de les omdat zij naar het toilet moeten maar liever niet willen gaan.

De CDA fractie wil graag de volgende vragen aan het college voorleggen:
1. Is het college op de hoogte van dit onderzoek en hoe beoordeelt zij dit probleem in Amersfoort?
2. Is dit probleem in het verleden besproken en aangekaart bij de diverse onderwijsinstellingen (Meerkring, KPOA etc.) en, zo ja, wat was de uitkomst daarvan?
3. Welke eventuele maatregelen heeft het college voor ogen om dit probleem op te lossen?

Ondertekening: Namens het CDA-  Hans-Dieter de Smit

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.