De CDA-fractie heeft met verbazing het artikel gelezen over een mevrouw in de bijstand die meer
dan 7.000 euro aan ontvangen bijstandsgeld terug moet betalen als gevolg van boodschappen die ze
van haar moeder heeft ontvangen. De CDA fractie wil weten in hoeverre dit in Amersfoort gebeurt
en al is gebeurd in de afgelopen tijd en hoe de gemeente Amersfoort hier mee omgaat. In Regio in
Beeld van oktober 2020 blijkt dat ruim zeven duizend personen in Amersfoort gebruik maken van
een bijstandsuitkering.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Vraag 1: Bent u bekend met het bericht “Vrouw met bijstand krijgt boodschappen 7.000 euro
teruggevorderd”?
Vraag 2: Wat zijn de criteria in Amersfoort om in aanmerking te komen voor voedsel van de voedselbank en
kleding van de kledingbank? Is er een maximaal bedrag voor een voedselbankpakket afgesproken?
Vraag 3: Wie een bijstandsuitkering krijgt is wettelijk verplicht om zelf melding te doen van al het inkomen,
waaronder ook giften. Het CDA wil weten of boodschappen en kleding uit de voedselbank als
inkomen of als giften worden beschouwd? Zo ja, hoe wordt het berekend?
Vraag 4: Hoe wordt er omgegaan met nieuw uit winkels gedoneerde kleding in de schappen van de
kledingbank? Wordt deze kleding als gift gezien en hoe weet een bijstandsgerechtigde wat de
waarde van een jas of ander stuk kleding is?
Vraag 5: Hoe wordt er omgegaan met het ontvangen en accepteren van kleding van andere partners zoals
Leger des Heils, Motiva Straatadvocaten, kerken en andere maatschappelijke betrokken
initiatieven? Moeten deze giften ook gemeld en geregistreerd worden?
Vraag 6: Welke signalen krijgt de gemeente Amersfoort via het Inlichtingenbureau? Is er over dit conflict
gesproken en hoe gaat de ISD in Amersfoort om met de zogeheten inlichtingenplicht?
Vraag 7: Het gebeurt weleens dat ouders een kind dat zwaar in de schulden is geraakt te hulp schieten door
een kapotte wasmachine te repareren of een warme maaltijd mee te nemen. Valt deze
noodzakelijke en onmisbare ouderlijke steun ook onder “gift” en moet dit ook gemeld worden?
Vraag 8: In hoeverre is er in Amersfoort de afgelopen 6 maanden door de ISD teruggevorderd? Zijn de
terugvorderingen bij de gemeente Amersfoort bekend? Zijn er schrijnende gevallen geweest? Hoe is
in dit geval maatwerk geleverd?
Vraag 9: Als er wordt teruggevorderd, moet de ISD er wel voor zorgen dat inwoners een inkomen blijven
houden ’dat past bij hun persoonlijke situatie’.

Het CDA wil weten wat dat concreet voor de
Amersfoorts situatie in de praktijk inhoudt. Biedt de wet voldoende ruimte voor maatwerk of moet
er meer ruimte geboden worden door lokale afspraken hierover te maken?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.