MOTIE AED redt levens

Amersfoort, 22 februari 2022

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort beheert en onderhoudt het netwerk van
burgerhulpverleners en publiek beschikbare AED's in de gemeente Amersfoort in samenwerking
met de ambulancedienst RAVU, de gemeente Amersfoort en het oproepsysteem HartslagNu;
b. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort een burgerinitiatief is zonder structurele
overheidssubsidie;
c. De burgerhulpverleners van de stichting door de 112-meldkamer ambulancezorg via HartslagNu
worden opgeroepen;
d. In het afgelopen twee jaar het aantal burgerhulpverleners in Amersfoort sterk is gedaald
e. De kosten van de cursus zodanig hoog zijn dat er weinig aanmelding komen;
f. Het aantal burgerhulpverleners op peil moet blijven willen we dat er overal in Amersfoort
binnen 6 minuten na de 112-melding de hulpverleners met de reanimatie starten en een AED
aansluiten kunnen halen.

verzoekt het college:
1. Een bedrag van 10.000 euro aan de Stiching Reanimatie Netwerk Amersfoort beschikbaar te
stellen zodat er een inhaalslag gemaakt kan worden en het aantal burgerhulpverleners weer op
peil komt.

Micheline Paffen     Angeliek Noortman
CDA Amersfoort       CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.