Michelline Paffen diende deze motie samen met nog 2 andere partijen in welke is aangenomen door de raad van Amersfoort!

Programma: 3.4 Cultuur 2018-108M
Motie Amersfoort in beeld en geluid

Amersfoort, 6 november 2018

Raadsvoorstel: Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (5857400)
De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

a. Amersfoort Gezien de afgelopen jaren veel tijd en energie steekt en heeft gestoken in het

vastleggen van Amersfoort en Amersfoorters in beeld en geluid;

b. Amersfoort Gezien een geheel eigen geluid laat horen binnen het Amersfoortse medialandschap;

c. Amersfoort Gezien bij vele evenementen (stadsfestivals, bijeenkomsten van bewoners en

bedrijven, stille tochten, enzovoort) in Amersfoort aanwezig is en er belangeloos een verslag van

maakt;

d. Amersfoort Gezien door vrijwilligers wordt gerund die eigen tijd en geld investeren vanwege hun

maatschappelijke betrokkenheid met de stad;

e. de apparatuur van Amersfoort Gezien verouderd is en aan vervanging toe is;

verzoekt het college:

een eenmalig bedrag van 9.000 euro aan dit particuliere initiatief te geven zodat de stad en haar

inwoners kunnen blijven kijken naar de filmverslagen van Amersfoort Gezien.

 

Micheline Paffen-Zeenni   Ben Stoelinga        Hans van Wegen

        CDA                     Amersfoort 2014             BPA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.