Programma: 1.3 Wonen 2019-129M
MOTIE Behoud van koopwoningen in het middensegment

2.0 Amersfoort, 16 juli 2019 Raadsvoorstel: Huisvesting middeninkomens (1131526)

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: a. De woningmarkt in veel steden, waaronder Amersfoort, overspannen is en er zowel in de huursector als in de koopsector grote behoefte bestaat aan passende woonruimte.
b. Het Deltaplan wonen door de gemeenteraad is vastgesteld om de woningbouwopgave in Amersfoort aan te pakken.
c. Als onderdeel van dit Deltaplan Wonen er een actieplan huisvesting middeninkomens is opgesteld om meer huur- en koopwoningen te realiseren in het middensegment en te behouden voor dit segment.
d. Binnen dit actieplan huisvesting middeninkomens er een doorverkoopverbod voor het eerste jaar na oplevering wordt ingesteld voor de eerste koper van een gerealiseerde koopwoning in het middensegment.
e. Deze termijn van 1 jaar niet voldoende is, aangezien de eerste koper na relatief korte tijd de woning kan verkopen, waarna deze woning vervolgens verdwijnt uit het middensegment.
f. Er mogelijk andere doeltreffende maatregelen te vinden zijn om koopwoningen langer te behouden voor het middensegment.

verzoekt het college:
1. Een onderzoek te doen naar aanvullende maatregelen die genomen kunnen worden om koopwoningen langer binnen het middensegment te behouden.
2. De raad hierover voor 1 oktober 2019 te informeren.

Hans-Dieter de Smit Hans van Wegen CDA Amersfoort BPA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.