MOTIE De buren zijn ons lief
Amersfoort, 18 februari 2020
De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. De raad recent heeft besloten deel te nemen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) van de regio Utrecht (28 januari 2020) en om de Regionale Economische Agenda 2020-2027 vast te stellen (28 januari 2020).
b. De stad een langjarige strategie behoeft als het gaat om een toekomstbestendige regionale verankering en samenwerking.
c. De Regio Amersfoort bestaat uit negen gemeenten; de RES-regio bestaat uit zeven gemeenten; bij de ROM zowel Hilversum als Barneveld/Nijkerk met een dubbele oriëntatie deelnemen: dat roept het beeld op van gebrekkige onderlinge cohesie.
d. Het belang van regionale samenwerking nog steeds aan belang wint, getuige de successen van met name de Regio Zwolle, de Regio Eindhoven en de metropoolregio Amsterdam, waarbij provinciegrenzen niet langer een obstakel voor vergaande samenwerking vormen.
e. De economische en sociale invloed van de Regio Amsterdam op de Regio Amersfoort groeiend is. En dat de Regio Amersfoort over de weg en per spoor een excellente verbinding heeft met zowel Amsterdam als Schiphol.
f. De samenwerking met Utrecht (stad en provincie) goed geborgd is.

verzoekt het college:
1. Te onderzoeken hoe de Regio Amersfoort lering kan trekken uit de successen van de excellente samenwerking in de Regio Zwolle (wat zijn de (gemaakte) kosten, wat zijn de positieve effecten op de korte en lange termijn).
2. Te onderzoeken of de Regio Amersfoort baat heeft bij een (beperkte) samenwerking met de metropoolregio Amsterdam.
3. De raad hierover voor 30 juni 2020 te informeren.

Alex Engbers CDA Noelle sanders (lijst Sanders)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.