De motie “Een goed begin is het halve werk” van het cda Amersfoort om samen met ontwikkelende partijen een voorstel te doen waarin bekendmaking en toewijzing van nieuwbouw middenhuur woningen, en controle van toewijzing achteraf, optimaal kunnen worden vormgegeven is aangenomen! 

Amersfoort, 15 september 2020
Raadsvoorstel: Middenhuur in de huisvestingsverordening (1313000)

De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:
a. De woningmarkt in veel steden, waaronder Amersfoort, overspannen is en er zowel in de
huursector als in de koopsector grote behoefte bestaat aan passende woonruimte.
b. De overspannenheid van de woningmarkt in Amersfoort leidt tot verdeling van schaarste.
c. Het raadsvoorstel middenhuur in de huisvestingsverordening deze verdeling van schaarste in
goede banen wil leiden door nieuwbouw middenhuur woningen op te nemen in de
huisvestingsverordening.
d. Hiervoor geldt dat bij de toewijzing van nieuwbouw middenhuur woningen tot maximaal 50%
wordt toegewezen aan woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten of die een
maatschappelijke en/of economische binding hebben met de woonmarktregio Amersfoort.
e. Er voor de bekendmaking van het nieuwe aanbod gebruik wordt gemaakt van de website van de
betreffende ontwikkelaar en van een door de gemeente aan te wijzen website.
f. De gemeente wil bekijken of Woningnet hiervoor geschikt is.
g. Het nog onduidelijk is of Woningnet voor de bekendmaking van het nieuwe aanbod gebruikt kan
worden.
h. Hierdoor onduidelijkheid bestaat over de manier waarop het nieuwe aanbod van middenhuur
woningen in de toekomst bekend gemaakt wordt.
i. Hierdoor mogelijk onduidelijkheid kan ontstaan over de toewijzing van nieuwbouw middenhuur
woningen als geheel.

verzoekt het college:
1. Samen met de ontwikkelende partijen een voorstel te doen waarin de bekendmaking en
toewijzing van nieuwbouw middenhuur woningen, en controle van toewijzing achteraf, optimaal
kunnen worden vormgegeven.
2. De raad hierover voor 1 december 2020 te informeren.

Hans-Dieter de Smit Youssef el-Messaoudi Tahsin Bülbül Rob Smulders
           CDA                     GroenLinks                 DENK             PvdA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.