CDA Amersfoort wil geen OZB-verhoging in 2020 omdat we al 5 jaar een positief resultaat boeken van (meer dan) 20 miljoen euro.

Programma: 5. Financiƫn

2019-120M Motie:
Een financieel solide en gezonde stad ontziet haar inwoners: OZB Amersfoort, 16 juli 2019.

Raadsvoorstel:
kadernota 2020-2023 De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. De financiƫle positie van de gemeente Amersfoort sinds 2013 aanzienlijk is verbeterd, wat blijkt uit de stand van de reserves (2018: ruim 183 miljoen euro, een stijging van 73% ten opzichte van 2013), de gerealiseerde resultaten in de afgelopen 5 jaar (gemiddeld ruim 24 miljoen euro per jaar) en de schulden op lange termijn (2018: ongeveer 294 miljoen euro, een afname van 49% ten opzichte van 2013);

b. Het aan geen enkele inwoner van Amersfoort is uit te leggen dat de OZB-belasting opnieuw moet worden verhoogd terwijl in de afgelopen 5 jaar het rekeningresultaat gemiddeld 24 miljoen euro bedroeg; c. Het goed is dat een financieel solide en gezonde stad haar burgers ontziet en lastenverzwaringen tot een minimum beperkt;

verzoekt het college:
1. De beleidsmatig trendmatige verhoging van de OZB van 2% in 2020 niet toe te passen.
2. Dit incidenteel te dekken uit de saldireserve.

Jan de van der Schueren namens het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.