Amersfoort, 29 september 2020

De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:
a. Volgens de Gemeentewet de gemeenteraad het hoogste orgaan in de gemeente is;
b. De Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders samen het bestuur van de stad
vormen;
c. Het College een informatieplicht richting de gemeenteraad heeft conform artikel 169 van de
Gemeentewet waarbij Het College verplicht is de raad alle inlichtingen te geven die de raad
voor de uitoefening van zijn functie nodig heeft of erom vraagt;
d. Een effectieve en stabiele verhouding en samenwerking kunnen worden bereikt indien de Raad
en het College volledig in hun kracht staan;
e. Er diverse incidenten zijn geweest in het dossier Westelijke Ontsluiting waar in meer of minder
mate verbeterpunten voor deze samenwerking vast te stellen zijn;
f. Er een groeiende behoefte is aan een proactieve houding en informatie-uitwisseling van het
College naar de Raad zodat de Raad zijn rol goed kan invullen;
g. Een stand van zaken of een kort tussenbericht beter is dan geen bericht en geen
terugkoppeling;

verzoekt het college:
1. Een betere en transparante samenwerking en een proactieve, open informatie-uitwisseling van
het College naar de Raad hanteren;
2. De informatieplicht te respecteren en informatie richting de raad open en transparant te
houden.
Micheline Paffen       Rob Smulders
       CDA                         PvdA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.