De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. een buurtsportcoach als doel heeft om intersectoraal verbindingen te leggen, zoals onderwijs met sport en zorg met sport;
b. de verbinding met zorg en sport complex is, waarbij er vaak verschillende ‘talen’ worden gesproken; zowel huisarts als praktijkondersteuner niet altijd weten wat het sportaanbod is; en daarnaast
c. sinds 2019 de GLI (gecombineerde leefstijl interventie) door huisartsen voorgeschreven mag worden aan mensen die in risicogroepen zitten qua overgewicht;
d. dit uniek is doordat dit preventie is die door de basisverzekering vergoed wordt;
e. deze GLI een tweejarig traject is dat alleen door geaccrediteerde leefstijlcoaches gegeven mag worden (binnen de GLI zit geen doorlopend beweegaanbod);
f. in sommige plaatsen er geëxperimenteerd wordt door de functie van buurtsportcoach en leefstijlcoach in één persoon samen te laten vallen;
g. dit als voordeel heeft dat iemand volledig zicht heeft op lokaal sport/beweegaanbod via de zorg mensen doorverwezen krijgt;
h. daarmee de kans groter is dat blijvende gedragsverandering bewerkstelligd wordt;
i. het daarnaast als voordeel heeft dat twee financiële stromen op één punt verankerd zijn, er voluit vanuit de patiënt/deelnemer gehandeld kan worden in plaats van financiële belangen te volgen;

vraagt het college om: 1. te onderzoeken of in Amersfoort het van toegevoegde waarde is om een aantal buurtsportcoaches zowel leefstijlcoaches te laten zijn, daarbij dienen zowel voor- als nadelen beschreven te worden;
2. de uitkomsten van dit onderzoek op korte termijn aan de raad voor te leggen.

Ben van Koningsveld Marjolein Perdok Jelle Hengeveld Noëlle Sanders

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.