De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. De Spoorwegdriehoek en Bokkeduinen de bestemming Natuur hebben (zie kaartje).
b. Het gebied meerdere eigenaren heeft, te weten de Mgr. Blomstichting, NS Vastgoed en de gemeente.
c. Het natuurgebied vrijwel geheel is afgezet met hekwerk.
d. Er bijzondere flora en fauna aanwezig is, waaronder de das, de boommarter, de wezel e.a.
e. Dit natuurgebied onder toenemende druk staat van honden, mountainbikers en wandelaars.
f. Er aan de overkant van de Barchman Wuytierslaan een groot gebied is om de hond uit te laten.
g. Toegangsborden bij de twee ingangen mensen meer bewust maken van de natuurwaarde van het gebied en daarnaast de regels uitleggen.
h. Het IVN en 033zwerfafvalzat hebben aangeboden om het zwerfafval te verwijderen.
i. Een onderdeel van de Westelijke Ontsluiting een ecoduct is dat aansluit op het natuurgebied Spoorwegdriehoek - Bokkeduinen.

verzoekt het college:
1. Na overleg met NS Vastgoed, de Mgr. Blomstichting en de aangrenzende Kabouterhut, toegangshekken te plaatsen die wandelaars toegang geven maar voor fietsers en mountainbikers een barrière vormen.
2. Middels een informatie bord bezoekers in te lichten over het verbod op mountainbiken en het verbod op het uitlaten van honden in dit gebied.
3. In samenwerking met IVN en 033zwerfafvalzat het natuurgebied te ontdoen van zwerfafval.
4. Er voor zorg te dragen dat deze motie niet in conflict komt met de aanleg van de Westelijke Ontsluiting.

Rob Molenkamp (lijst Molenkamp) en  Angeliek Noortman-Nieuwendijk (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.