Programma: 9 2018-081M AANGENOMEN

18 september 2018 Motie “Op tijd antwoord”

 

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:

a. deze week door de Stichting Groen-in-Amersfoort nieuwe gegevens zijn gepubliceerd over de gehanteerde data in het Verkeersmodel 2014 over de Westelijke ontsluiting, die bij velen tot verwarring hebben geleid;

b. inmiddels door Amersfoort2014, SP en GroenLinks schriftelijke vragen zijn gesteld over deze gegevens en door het CDA vragen zijn aangemeld voor de actualiteitenraad van 18 september;

c. de antwoorden op bovengenoemde vragen van urgent belang zijn in relatie tot de financiële raming en de second opinieonderzoek daarop. verzoekt het college:

1. de antwoorden op de schriftelijke vragen van GroenLinks, SP en Amersfoort2014 en de aangeleverde vragen van CDA voor de actualiteitenraad van 18 september, uiterlijk woensdag 3 oktober 2018 aan de raad ter beschikking te stellen.

Jan de van der Schueren CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.