Amersfoort, 18 februari 2020
Raadsvoorstel Strategische agenda regio Amersfoort - inclusieve arbeidsmarkt 

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. De strategische agenda van de regio Amersfoort 19 – 22 door de verschillende raden van de in de Regio Samenwerkende gemeenten is vastgesteld.
b. Een deel van de strategische agenda via een interactie met de samenleving op drie thema’s tot stand is gekomen.
c. Het thema “inclusieve arbeidsmarkt” een nauwe samenwerking vraagt tussen de verschillende partners in het veld en het succes ervan grotendeels afhankelijk is van het gezamenlijk optrekken, onderzoeken en opstellen van een actieplan.

verzoekt het college om:
Bij de verdere uitwerking van de strategische agenda van Regio Amersfoort inclusieve arbeidsmarkt,kwalitatieve woningbouw en energietransitie & duurzaamheid de ingezette dialoog en participatie met de partners in Amersfoort voort te zetten.

Micheline Paffen CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.