Amersfoort, 23 maart 2021
De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:
a. de marathon in Amersfoort is gestart door een aantal bevlogen Amersfoorters;
b. dit inmiddels uitgegroeid is tot het grootste sportevenement van de regio Amersfoort;
c. door de vele side-events het tevens één van de grootste aanjagers is om aan sportieve
activiteiten deel te nemen;
d. het event staat als een huis en één van de meest efficiënte subsidies (qua bereik en
doelstelling) die de gemeente verstrekt;
e. het college het voornemen heeft om een subsidie beschikbaar te stellen specifiek voor de
organisatie van de marathon;
f. dit er voor zorgt dat de criteria erg duidelijk geformuleerd dienen te worden;
g. een subsidie voor meerdere jaren voor stabiliteit voor de organisatie kan zorgen;
h. een (forse) korting op het bedrag voor continuïteit en stabiliteit juist een tegenovergesteld
effect heeft;

verzoekt het college:
1. bij de subsidie voor de marathon 2022 t/m 2025 in de kwalitatieve toets de volgende objectieve
criteria mee te nemen waarop gescoord kan worden:
- Stabiliteit in parcours, huidige parcours geniet veel bekendheid, focus dient bij voorkeur te
liggen op stadsevent met publiek en niet op snelst mogelijke tijd;
- Speciale aandacht voor jeugd, door koppeling met onderwijs (bij voorkeur
prijsreductie/kostenloos voor basis én voortgezet onderwijs en prijzen voor sportiefste
school);
- Samenwerking met Buurtsportcoaches, door bijvoorbeeld in het organiseren van loopclinics,
parkruns in aanloop van het event;
- Verplichte (muzikale) verbinding met cultuur, bij voorkeur voorafgaand én tijdens het
event;
2. bij de meerjarige subsidie de verstrekte bedragen van 2019 te nemen als uitgangspunt en dit
jaarlijks met alleen de inflatie te verhogen;
3. goed te kijken of de limiet van 25% aan gebruik van professionele diensten/kosten nog past
binnen de huidige tijdgeest (van regels en controles).

Ben van Koningsveld              Jelle Hengeveld
           CDA                                     VVD
Foto credit: Stad Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.