MOTIE ToetToet!

Amersfoort, 15 december 2020
Raadsvoorstel: Fase 1 Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort: urgentie en opgaven en
afwegingskader (1379773)

De raad van de gemeente Amersfoort
constaterende dat:
a. Op Haagse burelen sinds twee jaar wordt gewerkt met bijgevoegde gestileerde tekening:
Contouren toekomstbeeld OV 2040. Ook in het voorliggende Ontwikkelbeeld keert deze tekening
terug.
b. In deze OV-tekening Amersfoort niet wordt genoemd.
c. Amersfoort in 2019 dagelijks meer treinpassagiers kent dan de wel genoemde steden Alkmaar,
Almere, Zwolle, Nijmegen en Breda.
d. De spoorlijn Amsterdam-Hilversum-Amersfoort-Apeldoorn-Deventer-Almelo-Hengelo-Enschede in
zijn geheel buiten beeld blijft.
e. Stations als Soest, Nijkerk, Barneveld, Zutphen, Olst en Oldenzaal etc. voor een goede
verbinding met Amsterdam hiervan afhankelijk zijn.
f. Een excellente OV-ontsluiting naar alle richtingen cruciaal is voor Amersfoort.
verzoekt het college:

1. Het voortouw te nemen om de bestuurders van de gemeenten die belang hebben bij een excel-
lente oost-west spoorverbinding samen te brengen in een nieuw op te richten A1-spoorberaad.

2. De raad voor 30 juni 2021 over de voortgang hiervan te informeren.

Alex Engbers       Dirk-Joost van Hamersveld
        CDA                          D66

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.