MOTIE Fietsers en voetgangers veilig naar het stadhuisAmersfoort, 12 november 2019
Raadvoorstel Toekomst Stadhuis (1183295)

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:

a. Het voorliggende raadsvoorstel uitgaat van de variant Trapezium als de toekomstige locatie van het stadhuis van Amersfoort;
b. Het stadhuis hierdoor is geprojecteerd naast de rotonde De Nieuwe Poort met bijbehorende verkeersuitdagingen en verkeersstromen;
c. De komst van het stadhuis op deze locatie een extra stroom fietsers en voetgangers van en naar het stadhuis creëert die de rotonde zullen oversteken;
d. De verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers op de rotonde Nieuwe Poort nu al een aan-dachtspunt is;
e. De realisatie van het eerste deel van de ontwikkeling van de rotonde Nieuwe Poort al in 2020 is gepland;

Verzoekt het College om:- De gevolgen van de inpassing van het stadhuis op de Trapezium locatie voor fietsers en voetgangers zo snel mogelijk in kaart te brengen en de uitkomst aan de gemeenteraad in het voorjaar terug te koppelen inclusief de raakvlakken met de ontwikkeling van de rotonde de Nieuwe Poort in 2020


Michelline Paffen (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.