MOTIE Zorg en Opvang op maat Amersfoort, 22 februari 2022

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. De menselijke maat en omzien naar elkaar een van de hoekstenen van de opvang van dak- en thuislozen is;
b. Ieder client met een eigen problematiek kampt en een eigen op maat gemaakte begeleiding nodig heeft;
c. De opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan het Smallepad in Amersfoort momenteel te veel verschillende soorten cliënten ontvangt en huisvest waardoor de persoonlijke op maat gemaakte begeleiding niet altijd goed kan worden ingezet;
d. Deze cliënten behoren bij verschillende doelgroepen variërend van gewoon dak- en thuisloos, tot aan verslavingszorg, acute zorg in het GGZ werkveld en mensen die in detentie hebben gezeten;
e. Door een tekort aan plekken bij verschillende gespecialiseerde opvangplekken, alle doelgroepen bij het Smallepad terecht komen;
f. Deze situatie leidt tot schrijnende gevallen en op sommige momenten tot onveilige situaties;
g. Het scheiden van de doelgroepen en het zorgen voor voldoende opvangplekken per doelgroep een eindverantwoordelijkheid van de gemeente Amersfoort is;

verzoekt het college:
1. De aanwezige per doelgroep beschikbare opvangplekken te toetsen op het aantal per doelgroep benodigde opvangplekken en met een voorstel te komen voor een integrale verdeling van de beschikbare opvangplekken per doelgroep zodat de menselijke maat en persoonlijke begeleiding beter opgepakt kunnen worden, veiligheid en rust op het Smallepad komen, en overgegaan kan worden tot een sneller en efficiënter terugkeer in de samenleving.

Micheline Paffen CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.