Motie De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:


a. zwerfafval een hardnekkig probleem is in Amersfoort;
b. in de binnenstad met name in het weekend veel zwerfafval ligt;
c. dit geen reclameplaatje voor onze mooie binnenstad is;
d. de bewoners van de binnenstad veel last ervaren;
e. het “schoon houdt schoon” belangrijk is in het voorkomen van zwerfafval;
f. een schone openbare ruimte een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van inwoners, ondernemers en de gemeente, maar dat de gemeente hierin een initiërende rol heeft;
g. een opgeruimde leefomgeving ook de sociale veiligheid bevordert;
h. veegauto’s op sommige plekken in de binnenstad niet kunnen komen.

verzoekt het college:
1. te zorgen dat de binnenstad zwerfafvalarm wordt;
2. op plekken waar veegauto’s niet kunnen komen prikkers in te zetten;
3. met ondernemers en bewoners van de binnenstad in overleg te gaan om het gezamenlijke doel van een binnenstad zonder zwerfafval te bereiken.

Angeliek Noortman  Noëlle Sanders     Hanske Mulder
            CDA            Beter Amersfoort     ChristenUnie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.