Aan de Meester Th. Heemskerklaan is Stedin aan het werk geweest met de aanleg en
vervanging van kabels en leidingen. Hierbij blijkt nu dat er niet volgens de vigerende
richtlijnen is gewerkt met als gevolg dat de wortels van 7 lindes beschadigd zijn geraakt.
Een onderzoek wees uit dat er 6 van de 7 lindes zoveel beschadigingen hebben opgelopen dat
ze gekapt moesten worden. Het komt geregeld voor dat er teveel wordt gekapt of dat men bomen beschadigd.

Motie: De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:
a. Bomenkap in Amersfoort een controversieel onderwerp is;
b. Door werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur worden geregeld de
boomwortels en daarbij de hele boom beschadigd;
c. Zorgvuldigheid en terughoudendheid van belang zijn, aangezien een gekapte boom
voorgoed verloren is;
d. Groen in de stad belangrijk is voor de klimaatbestendigheid in de stad en de leefbaarheid
voor de inwoners ;
e. Wetenschappers in juli 2019 hebben laten weten dat wereldwijd de aanplant van 1 biljoen
(duidend miljard) bomen, een oplossing kan bieden tegen de Klimaatverandering.
Draagt het College op:
 Er op toe te zien dat er bij werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur
zorgvuldig wordt gegraven.
 Bij fouten dient de aansprakelijkheid bij de uitvoerder gelegd worden.
 De raad onmiddellijk te informeren indien er onverhoopt zodanige schade aan historische bomen
wordt aangebracht dat overwogen wordt om tot kap over te gaan .
 Mocht er toch tot kap over moeten worden gegaan, dat moet de herplanting bestaan
uit een vergelijkbare boom.

Angeliek Noortman
CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.