VACATURE: BESTUURSLID

Het bestuur van de CDA-afdeling Amersfoort is op zoek naar versterking, mede vanwege het aftreden van ons bestuurslid Hennie Bitterling. Wij zijn in principe op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid, die wij willen (laten) benoemen op de ALV van 15 april a.s.

Heb jij de komende jaren voldoende tijd beschikbaar, wil je meewerken aan het verder opbouwen en vormgeven van een bloeiende CDA afdeling: kortom, ben jij die teamspeler die wij zoeken?
Wij willen u van harte uitnodigen te solliciteren. Dat kan tot en met vrijdag 2 april a.s. bij secretaris Tom Koning op secretaris@cdaamersfoort.nl 
Heeft u vragen over de diverse functies, het bestuur of de afdeling Amersfoort, dan kunt u hiervoor contact opnemen met voorzitter Natasja Heuwer op voorzitter@cdaamersfoort.nl

Het bestuur zal uit de aangemelde kandidaten een voordracht doen en deze met de uitnodiging van de ALV aan onze leden versturen. Belangrijk is nog te vermelden dat de huidige secretaris ook bereid is de functie van penningmeester op zich te nemen en dus van functie te wisselen. Dus heb je vooral interesse om secretaris te worden in het huidige bestuur, maak ook dit kenbaar.

De functieomschrijvingen zijn als volgt opgesteld:
Functieomschrijving penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de afdeling. De penningmeester heeft ingevolge artikel 14 standaardreglement gemeentelijke afdeling, de volgende taken:

“De penningmeester heeft het beheer van de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. Hij zorgt dat de leden hun contributie, via het CDA-bureau, betalen en boekt alle ontvangsten en uitgaven, de laatste door kwitanties gedekt. Regelmatig wordt door hem aan het bestuur, en jaarlijks aan de algemene ledenvergadering en verantwoording afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitgebracht over de financiële toestand van de afdeling. Het gehele bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde financiële beleid.”

De praktische taken van een penningmeester zijn:

  • Het opstellen van een jaarlijkse begroting (voor te leggen aan de ALV);
  • Het opstellen van een jaarlijkse afrekening, de jaarrekening (voor te leggen aan de ALV)
  • Het beoordelen van de financiële gevolgen van voorstellen en besluiten;
  • Het betalen van facturen en declaraties en tevens bijhouden van de lopende uitgaven;
  • Het benaderen van leden die hun contributie niet hebben betaald.

Functieomschrijving bestuurslid algemeen

De algemene bestuursleden vullen de standaardtaken (voorzitter, penningmeester, secretaris) aan binnen het bestuur. Mogelijke aandachtsgebieden voor het nieuwe bestuurslid zijn ledenbinding en ledenzorg, communicatie, scholing, alsmede organisatie van algemene politieke activiteiten voor de vereniging.

Het bestuur van CDA Amersfoort is nadrukkelijk op zoek naar leden die vorm willen geven aan de strategie voor de komende jaren en naast besturen vooral ook bereid zijn om zichtbaar en praktisch bij te dragen aan de organisatie van tal van activiteiten voor leden en niet-leden. Een bestuurslid is daarom enthousiast, een aanjager, een kartrekker en heeft naast een passie voor politiek en strategie, een hands-on mentaliteit. 

Functieomschrijving secretaris

De secretaris vervult binnen de afdeling een cruciale rol. De secretaris voert het secretariaat met alle in- en uitgaande post. Dat betekent dat de meeste contacten – zoals met het Partijbureau, de provinciale steunpunten, burgers en maatschappelijke organisaties – via de secretaris verlopen. Daarnaast bewaakt de secretaris de officiële procedures. Met name met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar worden er dit jaar veel processen in gang gezet waarbij de secretaris nauw is betrokken.

De taak van de secretaris wordt in het standaardreglement gemeentelijke afdeling beschreven in artikel 13:
"De secretaris stelt, in overleg met de voorzitter, de agenda op, roept de vergadering bijeen en maakt het verslag ervan. Hij stelt het jaarverslag op en bewaart het archief. Hij zorgt voor het bijhouden van de ledenadministratie."

De praktische taken van een secretaris zijn:

  • Het bewaken van de voortgang van alle ingezette processen;
  • Het opstellen van een agenda voor de bestuursvergadering en de ALV;
  • Het maken van een besluitenlijst en verslag naar aanleiding van vergadering;
  • Het verzenden van de uitnodigingen en bijlagen van vergaderingen;  
  • Het maken van een jaarverslag;

 

Namens het huidige CDA bestuur Amersfoort met van links naar rechts:

 

Natasja Heuwer – Tom Koning – Hennie Bitterling – Simon Geschiere – Johan van ‘t Hag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.