Kippenboer Hoogland mag uitbreiden

De uitbreiding van een kippenboerderij aan de Neerzeldertseweg in Hoogland met een derde schuur voor 40.000 kippen mag doorgaan, ondanks nogal wat politiek gesputter in de gemeenteraad van Amersfoort.

Piet van Dijk 19-12-18, 18:11 

De SP (drie zetels) en CDA-raadslid Angeliek Noortman stemden tegen. Zij vinden dat intensieve veehouderij eigenlijk moet worden beperkt of geweerd. Dat vinden ook GroenLinks, PvdA, CDA en Amersfoort 2014, maar zij stemden voor omdat de boer voldoet aan alle normen. „We hebben veel moeite met een bedrijf waar plofkippen worden gehouden’’, zei raadslid Micheline Paffen (CDA).

„Een grote gemiste kans’’, zei Jeroen Bulthuis (GroenLinks). Hij pleitte opnieuw voor een discussie op korte termijn over de toekomst van de landbouw in Amersfoort, met name wat betreft de intensieve veehouderij. Wethouder Astrid Janssen (GroenLinks) gaf in september al aan daarvoor te voelen.

De uitbreiding valt nog onder de huidige regelgeving: de provincie Utrecht heeft zich recent uitgesproken voor het verdwijnen van intensieve veehouderijen, maar daarover is nog geen hard besluit genomen en daar kan dit plan ook niet aan worden getoetst.

Een andere ‘meevaller’ voor het bedrijf is dat de dichtstbijzijnde buren op 200 meter afstand wonen en geen problemen hebben met de uitbreiding van het bedrijf. Behalve een schuur komt er ook een overdekte mestopslag.

Biogas

De nieuwe stal is met het oog op de toekomst zo ontworpen, dat die kan worden aangepast aan toekomstige eisen, zo beweert de eigenaar. Het bedrijf voorziet een energiecentrale in Moerdijk van mest, die wordt omgevormd tot biogas.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.