Raadsvoorstel: Vervolgproces Toekomst Stadhuis: Ambitiedocument en voorbereidingskrediet

De raad van de gemeente Amersfoort

Overwegende dat:
a. In het raadsvoorstel Vervolgproces Toekomst Stadhuis: Ambitiedocument en
voorbereidingskrediet een gewijzigd proces is voorgesteld als gevolg van voortschrijdende
inzichten en gewijzigde omstandigheden;
b. Een van de voortschrijdende inzichten betreft het herdefiniëren van de definitieve
ruimtebehoefte gezien de huidige (thuis)werksituatie in combinatie met het werken op kantoor;
c. Het voorgestelde gewijzigde proces inhoudt het gedeeltelijk parallel laten lopen van de
definitiefase waarin het programma van eisen wordt afgerond en de ontwerpfase waarin de
uitwerking van het programma van eisen in schetsontwerptekeningen wordt vertaald;
d. Het parallel laten lopen van deze twee processen kan leiden dat wanneer de gemeenteraad
aanpassingen in het programma van eisen in Q4 2021 wil, het schetsontwerp aangepast moet
worden;
e. Het meenemen van de Raad en andere belanghebbenden in deze afwijkende werkwijze een deel
van de onder d genoemde risico’s tijdig naar boven kan halen;

verzoekt het college:
1. Voldoende terugkoppelmomenten richting de gemeenteraad tijdens het proces om te komen tot
een programma van eisen en een schetsontwerp in de planning in te bouwen zodat de risico’s op
vertraging, herontwerp en financiële overschrijdingen beperkt kunnen blijven;
2. De gemeenteraad in de uitdagingen en afwijkingen ten opzichte van het ambitiedocument mee
te nemen.

Micheline Paffen Tyas Bijlholt
CDA                        D66

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.