Vlak voor het zomerreces werd de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen van het
college om de rotonde De Nieuwe Poort veiliger te maken. Laten we vooropstellen dat de
onveilige situatie op deze rotonde ook voor de CDA-fractie een doorn in het oog is, wij
hebben hier al vaker aandacht voor gevraagd.

De mogelijke oplossing die het college nu presenteert, het afsluiten van de aansluiting van
de Groningerstraat op de rotonde, zorgt echter voor een andere uitdaging: hoe kan het
Soesterkwartier (alsnog) ontsloten worden? Het college kiest nu voor het doortrekken van
de Dollardstraat, dwars door de groengordel in het Soesterkwartier!
Terecht dat deze plannen, zo vlak voor de zomervakantie, voor veel ophef hebben gezorgd.
De groengordel die alom geprezen wordt, die zorgt voor leefbaarheid in de wijk, die zorgt
voor rust en ruimte in de wijk, die een pareltje aan de rand van de binnenstad is.
Een groengordel die mogelijk dwarsdoorsneden moet gaan worden en waar ook nog veel
monumentale bomen voor moeten wijken. En waar de bewoners niet of nauwelijks bij zijn
betrokken.

Niet voor niets heeft de CDA-fractie in de actualiteitenraad tijdens de laatste
raadsvergadering hierover vragen gesteld, ook wij willen de afspraken die in het verleden
over het openbaar groen in de stad zijn gemaakt en in beleidsstukken zijn vastgelegd,
respecteren. En niet voor niets is het een motie van de hand van de CDA-fractie die ervoor
zorgt dat bij alle plannen bewoners en belanghebbenden betrokken moeten worden, starten
voor de start!
De CDA-fractie stelde daarom vragen over of het afsluiten van de Groningerstraat wel de
enige en beste oplossing is voor het veiligheidsprobleem op de rotonde, en of en hoe aan
“starten voor de start” bij deze plannen vorm wordt gegeven.

Gelet op de grote onrust die ook het college niet kan zijn ontgaan, vraagt de CDA-fractie het
college om deze vakantieperiode te gebruiken voor bezinning. Neem de onrust en de kritiek
ter harte, ga in gesprek met de bewoners en kijk of er geen andere en betere manier is om
het veiligheidsprobleem op te lossen.

Jan De van der Schueren (CDA) Foto: AD

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.