Samenvatting Verkiezingsprogramma CDA: 12 puntenplan

1.     Het CDA
wil dat restafval van huis afgehaald blijft worden. Behoud de grijze container, geen afvalinzamelpunten 150 meter van uw huis. Daarbij worden groen en parkeerplaatsen opgeofferd en het levert meer zwerfafval op straat. Het levert problemen op voor mensen die slecht ter been zijn en daar tegenover staat nauwelijks milieuwinst (bijv  15 % ander afval in de containers voor plastic).

2.     Het CDA
wil cameratoezicht op plekken met veel overlast, zoals uitgaanspleinen en langs fietsroutes. Dit werkt preventief en helpt bij opsporing. De kermis had dit jaar mede door cameratoezicht geen last van overlast. Het CDA geeft veiligheid de hoogste prioriteit.

3.     Het CDA
wil overlast van coffeeshops in de woonwijken aanpakken. Geen extra coffeeshops, dit leidt alleen maar tot meer drugsgebruik, meer verslaving en meer overlast.

4.     Het CDA
wil geen groen opofferen voor zonnevelden. Langs (snel)wegen en op alle overheidsgebouwen is nog voldoende te winnen. Volgens het Akkoord van Parijs moeten lusten en lasten gelijk opgaan bij aanpak klimaatverandering.

5.     Het CDA
wil geen OZB-verhogingen hoger dan de inflatie.  De gemeente was de afgelopen jaren koploper bij het verhogen van de OZB en andere gemeentelijke tarieven. Het CDA wil verstandig omgaan met uw belastinggeld en tarieven verlagen waar dat kan.

6.     Het CDA
wil geen renovatie van 40 miljoen (exclusief asbestsanering!!) in een oud stadhuis stoppen dat niet eens ons eigendom is. Nieuwbouw is dan nog goedkoper en duurzamer.

7.     Het CDA
wil het bezit van honden met een hoog risico op ernstige bijtincidenten aan banden leggen.

8.     Het CDA
wil minder bureaucratie. Daarom: alleen regels die helpen en niet hinderen. Minder regels voor ondernemers. Minder regels voor zorgaanvragen.

9.     Het CDA
luistert naar de bewoners. Bijvoorbeeld vergunningparkeren alleen in de wijk als de buurt dat zelf wil. Mede dankzij het CDA is het omgaan met belanghebbenden recent verbeterd, maar er is nog een lange weg te gaan. Veel initiatiefnemers voelen zich helaas niet gehoord.

10.  Jongeren zijn de hoop voor de toekomst. Daarom wil het CDA jongeren perspectief bieden. Perspectief op werk, stageplekken, betaalbare woningen en een levendige stad met festivals, cultuur en events voor iedereen. 

11. Het CDA
wil snel de woningnood aanpakken. De lage en middeldure huur-/koopwoningen moeten snel bijgebouwd worden. Meer jongerenwoningen bijvoorbeeld experimenteren met Tiny Houses, en meer woonvormen voor ouderen.

12. Het CDA
wil een betere ouderenzorg en jeugdzorg. Tegengaan van eenzaamheid ( o.a. door sport, spel en kunst) en meer investeren in gezamenlijke woonvormen voor ouderen, met alle benodigde voorzieningen in de buurt (van huisarts tot pinautomaat). Er zijn nu wachtlijsten bij jeugdzorg. CDA wil daar direct van af. Door wachtlijsten worden de problemen voor kinderen en hun ouders onnodig groter.

 

Klik op de balk "verkiezingsprogramma" voor ons volledige verkiezingsprogramma. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.