Op 9 november 2021 heeft CDA Amersfoort motie 2021-158M ingediend (https://amersfoort.notubiz.nl/document/10732257/4), die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.
Deze motie verzoekt het college een toelichting bij “Aanslag gemeentelijkem belastingen 2022” toe te voegen die ervoor zorgt dat inwoners beter inzicht krijgen in de aanslag en de eigen bezwaarmogelijkheden. En hierdoor het aantal bezwaren via no-cure-no-pay bedrijven te verminderen.

Inmiddels zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen verzonden. De fractie van CDA Amersfoort constateert dat er geen (extra) toelichting is gevoegd bij de aanslag gemeentelijke belasting in
overeenstemming met motie 2021-158M. Ook zien we dat de inhoudelijke toelichting bij de aanslag 2022 exact dezelfde is als bij de aanslag 2021; dat om de aanslag te betalen in de toelichting verwezen wordt naar een QR-code die niet afgedrukt is en dat om de aanslag te betalen in de toelichting verwezen wordt naar een 16-cijferig betalingskenmerk dat ook nergens te vinden is.

Een toelichting, en daarmee beter inzicht, zoals bedoeld in de motie, die inzicht geeft in wat kost het de gemeente als u bezwaar maakt?
Wat schiet u er zelf mee op als uw aanslag verlaagd wordt? Hoeveel betaalt u in 2022 aan OZB-belasting + Rioolheffing per 10.000 euro woningwaarde en wat betaalde u in 2021? ontbreekt echter op het aanslagformulier en ook op de gemeentelijke website.

Dit geeft de fractie van CDA Amersfoort aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:
1. Het lijkt erop dat het college geen uitvoering heeft gegeven aan motie 2021-158M. Kunt u
aangeven wat u wel en wat u niet van de motie heeft uitgevoerd en waarom niet?
2. Kunt u aangeven wanneer en hoe het college motie 2021-158M wel gaat uitvoeren?

Jan de van der Schueren (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.