Onderwerp: De regio Foodvalley aan te wijzen als grootschalige woningbouwlocatie

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Op 24 mei is in de Tweede Kamer onderstaande motie aangenomen. Hierin wordt gevraagd de regio Foodvalley aan te wijzen als grootschalige woningbouwlocatie. Terzelfder tijd behoort de noordflank van deze Foodvalley, te weten Barneveld en Nijkerk/Hoevelaken, tot de RegioAmersfoort. En de RegioAmersfoort heeft ook een woningbouwopgave.

Schriftelijke vraag aan het college:
Hoe verhoudt de aangenomen motie, en de daarin uitgesproken wens om in de Foodvalley grootschalige bouwlocaties te ontwikkelen, zich met de ambities van de RegioAmersfoort?
Zijn die op enigerlei wijze - met name financieel en ruimtelijk - conflicterend?

Alex Engbers (CDA)

Foto credit: Nijkerk.Nieuws.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.