De OZB is de afgelopen jaren in Amersfoort snel gestegen. In 2017 was Amersfoort koploper van alle 100.000 plus-gemeenten met een verhoging van ruim 10 procent. 

CDA Amersfoort wil dat de lokale lasten trend houden met de inflatie en waar mogelijk worden verlaagd. Als de gemeente meer uitgeeft dan zij ontvangt, moet er eerst worden gekeken naar de mogelijkheden om taken efficiƫnter uit te voeren. CDA Amersfoort wil veel kritischer toetsen of beleid nog wel nodig en effectief is. Inwoners in Tilburg en Eindhoven bijvoorbeeld betalen honderden euro's minder aan OZB dan Amersfoorters.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.