Micheline Paffen en Angeliek Noortman stelde namens de CDA fractie de volgende schriftelijke vragen aan het college:

De gemeente Amersfoort is in 2018 gestart met de ondersteuning van de wijkcentra zodat de
wijkcentra als zelfstandige centra kunnen gaan functioneren en op termijn niet meer onder de
gemeente hoeven te vallen. Echter hebben we de afgelopen paar jaar gezien dat de wijkcentra ondanks
hun grote maatschappelijke toegevoegde waarde in de wijk, het nog steeds lastig vinden om financieel
rond te komen. De komst van de pandemie en de gevolgen van Covid 19 hebben de uitdagingen voor
de wijkcentra in 2020 groter gemaakt. Hiervoor hebben we als CDA fractie technische vragen bij de
besprekingen over de effecten van corona ingediend. Gezien de ontwikkelingen rondom corona en de
onzekerheden over het behalen van de doelen zoals met de gemeente in 2020 is afgesproken, is het de
wijkcentra op dit moment lastig om een perspectief voor de komende jaren goed neer te zetten en om
de eisen die aan de subsidie hangen goed te kunnen waarmaken. De wijkcentra kunnen namelijk op dit
moment niet goed inschatten hoeveel bezoekers, activiteiten en huurders ze kunnen verwachten en of
dat voldoende is om aan de financiële voorwaarden te kunnen voldoen. Het plan die ze op moeten
stellen zal vol aannames zijn die af kunnen wijken van de normale bedrijfsvoering vanwege de 1.5 m
samenleving en bijbehorende beperkingen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Kunt u aangeven of de wijkcentra de subsidie voor 2021 aan kunnen vragen ongeacht de gevolgen
van corona op de bedrijfsvoering en aantal bezoekers, activiteiten en mogelijke huurders?
2. Kunt u aangeven wanneer de evaluatie van de subsidieregeling van de wijkcentra wordt gepland
zodat de wijkcentra meer zekerheid over hun toekomst krijgen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.