Op donderdag 15 september 2022 berichtte het AD dat veel kwetsbare werkenden tussen wal en
schip dreigen te vallen. Werknemers die vanwege een beperking een baan hebben via sociaal
werkgeverschap dreigen diep in de schulden te belanden. Dit vanwege de hoogoplopende kosten
door inflatie, maar ook omdat deze groep mensen net teveel verdient om in aanmerking te komen
voor een tegemoetkoming. De ondernemingsraad van Amfors heeft hierover alarm geslagen bij de

diverse aangesloten gemeenten. Zie verder: www.ad.nl/amersfoort/alarm-om-kwetsbare-
werkenden-net-te-hoog-inkomen-voor-tegemoetkoming-leidt-tot-
paniek~a6530717/?cb=550d762f28bd0e6acea41f156521ab64&auth_rd=1

Het CDA Amersfoort maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en wil graag antwoord van
het college op onderstaande vragen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Wanneer kan de gemeenteraad een reactie verwachten van het college op deze brief van
Amfors?
2. Deelt het college de conclusie van Amfors dat dit zorgwekkende ontwikkelingen zijn, dat
niemand tussen wal en schip mag vallen, en dat er snel gehandeld moet worden om deze
kwetsbare groep te (blijven) ondersteunen? Waarom wel/niet?
3. Kan het college, op basis van cijfers, aangeven hoe groot de groep kwetsbare werkenden is die
vanwege de stijgende kosten niet meer kunnen rondkomen?
4. Welke maatregelen kan het college inzetten om deze groep te blijven ondersteunen, en is het
college bereid om hierin ook maatwerk te leveren zodat mensen die wellicht net teveel
verdienen alsnog kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming? Waarom wel/niet?
5. Is het college bereid om actief de samenwerking te zoeken met andere gemeenten en
samenwerkingspartners om te voorkomen dat deze groep in de schulden beland? Waarom
wel/niet?
6. Is het college bereid om een maandelijkse update te geven m.b.t. genoemde ontwikkelingen
zodat de raad, indien nodig, kan bijsturen? Waarom wel/niet?

Hans Dieter de Smit (CDA Amersfoort)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.