Raadsvoorstel: Fase 1 Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort: urgentie en opgaven en
afwegingskader 

De raad van de gemeente Amersfoort

constaterende dat:
a. Amersfoort centraal in het land ligt.
b. Amersfoort ook onderdeel is van de noordelijke Randstad, in het raadsvoorstel om die reden ook
‘Toegangspoort van de Randstad’ genoemd.
c. Er dagelijks niet alleen vele forenzen van en naar Utrecht/Den Haag reizen, maar ook van en
naar Amsterdam.
d. De Amersfoortse huizenmarkt beïnvloed wordt door de Utrechtse én Amsterdamse huizenmarkt
e. Schiphol met de trein slechts 40 minuten is.
f. De massieve economische kracht van de Metropoolregio Amsterdam, waartoe ook Het Gooi
behoort, onloochenbaar is en dus van invloed is op het Ontwikkelbeeld van de regio Amersfoort.

besluit:
1. de tekst bij het eerste aandachtstreepje bij beslispunt 1:
De unieke positie van de regio in twee economische ecosystemen, te weten de regio Utrecht (life
sciences) enerzijds en de regio Foodvalley (agro-food) anderzijds: het is van belang dat het unieke
vestigingsklimaat in de regio in stand blijft en zo mogelijk wordt versterkt;
te vervangen door
De unieke positie van de regio te midden van drie economische ecosystemen, te weten de regio
Utrecht, de regio Foodvalley en de Metropoolregio Amsterdam; het is van belang dat het unieke
vestigingsklimaat in de regio in stand blijft en zo mogelijk wordt versterkt.

Alex Engbers Dirk-Joost van Hamersveld
       CDA                         D66

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.