Micheline Paffen-Zeenni, geboren in Libanon, gelukkig getrouwd met Tom en trotse moeder van Chantal en Sylvie. Ik ben in 1993, na mijn opleiding als civiel ingenieur in Amersfoort komen wonen en was meteen betoverd door onze prachtige stad. Ik werk bij Arcadis in Amersfoort en geef leiding aan de marktgroep Stations, Urban Development & Consultancy. Ik zet mensen in hun kracht en zorg dat we samen prachtige en toonaangevende projecten draaien. Dat geeft me veel voldoening.

Ik ben actief in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, de Stichting Inloophuizen Amersfoort, als “maatje” bij diverse integratieprojecten, en als vrijwilliger bij vele maatschappelijke initiatieven. Dat geeft me veel energie en ik hoop hiermee de wereld iets mooier te maken.

Als gemeenteraadslid geloof ik in een samenleving waar iedereen welkom is en waar we naar elkaar omzien. Ik heb in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in het Sociaal Domein, Mobiliteit, Integratie, Werk en Inkomen, Veiligheid en Economie. Een onderwerp blijft terugkomen: de participatie van inwoners, luisteren, communiceren, zoeken naar de verbindingen en zorgen dat de belangen van inwoners en ondernemers mee worden gewogen in de beraadslagingen en in het debat in de raad. Dat wil ik graag samen met jullie oppakken.
Zij aan zij in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.

Jan de van der Schueren (1960), getrouwd met Ingrid. Sinds 2004 wonen wij in
Hoogland. Samen hebben we vier kinderen tussen de 22 en 30 jaar, die inmiddels alle vier het huis uit zijn en hun eigen weg gevonden hebben.

Tot 2018, toen ik voor de eerste keer voor het CDA in de gemeenteraad werd gekozen,
werkte ik gedurende bijna 40 jaar als officier bij de Koninklijke Landmacht. Ik ben in die tijd uitgezonden geweest naar Bosnië (2005-2006) en Afghanistan (2012-2013).
In mijn vrije tijd zet ik me in voor (militaire) veteranen, voor de Sint Martinuskerk in Hoogland en al bijna 25 jaar als begeleider van zieken op hun bedevaart naar Lourdes.

In de politiek sta ik voor: luisteren naar elkaar, dicht bij de inwoners, niemand die tussen wal en schip valt, openheid en transparantie, de besluiten die we nemen en ons
stemgedrag helder kunnen uitleggen. Hier mag iedereen mij op aanspreken. En vanuit mijn (huidige) woordvoerderschappen streef ik naar een (verkeers)veilige stad en een
stad die financieel solide is en blijft.

Alex Engbers. Na een jeugd in Twente en een universitaire opleiding in Amsterdam ben ik in 1992 in Amersfoort beland. Hier hebben Ankie en ik ook onze kinderen Nanko en Minke opgevoed. Als journalist heb ik bij verschillende media gewerkt. Onder meer bij het ANP, Het Parool en de Amersfoortse Courant.
Bij de Stentor ben ik twaalf jaar hoofdredacteur geweest. Inmiddels verdeel ik mijn werkende uren tussen bestuurstaken, vooral als voorzitter van het Sovjet Ereveld, het in opdracht schrijven van levensverhalen en mijn werk als raadslid.

Sinds 2018 zit ik in de Raad. Ik heb onder meer huizenbouw en duurzaamheid in mijn portefeuille. Twee onderwerpen die me erg aan het hart gaan. Want we hebben te weinig huizen en we moéten onze stad met beleid verduurzamen. Om me steeds weer goed voor te bereiden praat ik wekelijks met veel Amersfoorters. Opdat ze me kunnen bijpraten en inspireren. En daarmee is ook in het kort verteld waarom dit raadswerk me zo blij maakt. Het is de combinatie om mét en ín het belang van mijn stadgenoten te streven naar wat vandaag én morgen nodig is voor Amersfoort.

Ben van Koningsveld; Ik ben dankbaar dat ik onderdeel mag uitmaken van dit CDA Amersfoort.
Een sterke groep mensen met kennis van hun onderwerpen en geworteld in de samenleving. Ik probeer daar vol energie en overgave mijn steentje aan bij te dragen.
Getrouwd met Esther, twee kinderen (13 en 14 jaar) en woon inmiddels naar volle tevredenheid alweer 17 jaar in het Soesterkwartier.
Sommigen noemen mij het meest sportieve raadslid en tussen alle corona-beperkingen heb ik in 2021 een hele triathlon afgelegd.

Ik heb mij de laatste jaren in de raad druk bezig gehouden met het sociaal domein, een ambtelijke term voor zorg. De gemeentelijke zorgtaken zijn de laatste jaren enorm veel complexer geworden. Ik ben blij met het netwerk dat ik opgebouwd heb, en vraag veel aan mensen op de werkvloer / in het veld als het belang van de inwoners weer eens uit het oogt lijkt te verdwijnen. Er is de komende tijd met alles wat er op ons afkomt nog zoveel om me vol voor in te zetten.

Angeliek Noortman-Nieuwendijk. Ik ben 58 jaar geleden geboren in Amersfoort, en sinds mijn huwelijk woon ik al dertig jaar in Hoogland. Onze twee kinderen van 24 en 28 jaar wonen allebei zelfstandig. In de zomer vind ik het heerlijk om te fietsen of bezig te zijn in onze moestuin. Met dit koudere weer pak ik er graag een legpuzzel bij.

Sinds 2014 ben ik raadslid in Amersfoort. Het is altijd mijn ambitie geweest om mij in te zetten voor de belangen van mijn mede dorps-en stadsgenoten. Met name voor hen die niet in staat zijn
voldoende voor hun eigen belangen op te komen. Samen met de inwoners wil ik mij de komende vier jaar blijven inzetten om de stad gezond en leefbaar te houden. Ik ben dan ook blij om op plek vijf van de verkiezingslijst te staan.

Bereikbaar zijn is essentieel om als raadslid te weten wat er leeft in de stad. Ik krijg veel inzichten van wat er speelt bij organisaties en verenigingen vanuit diverse vrijwilligersfuncties. Ook sta ik ervoor open dat bewoners mij aanspreken om te vertellen wat er leeft. Daarnaast kunt u mij altijd een mail
sturen via AEM.Noortman-Nieuwendijk@amersfoort.nl

Arie den Ouden, 53 jaar en woon al 24 jaar in het (vaak) rustige Zielhorst. Ik ben opgegroeid in het centrum van Amersfoort. Daardoor ook in de loop der jaren veel veranderingen meegemaakt / gezien in onze bijzondere stad. Als voetballer begonnen bij VOP, maar al snel doorgestroomd als pupil bij SOVA’54, de voorloper van ASC Nieuwland Daarna jarenlang bij HVC gespeeld waar ik ook de verhuizing van Bokkeduinen naar Zielhorst heb meegemaakt. Tenslotte gestrand bij Hooglanderveen.

In mijn dagelijkse bezigheden ben ik ruim 30 jaar werkzaam in de IT. Als System Engineer een grote voorliefde voor de Microsoft omgeving en vanuit die passie bij vele werkgevers (op inhuurbasis) werkzaam geweest. In de loop der jaren is de voorliefde voor het werken met en voor mensen weer boven komen drijven en heb ik functies als Teamleider en ICT-Manager bekleed. Momenteel ben ik teamleider binnen het ROC van Amsterdam waar ik een 10-tal techneuten mag coachen en begeleiden. Het werken met en voor mensen uit zich ook buiten het ROC. Zo ben ik nog steeds dat voetbaldier. Na de actieve spelersjaren, ben ik al enige tijd (jeugd)trainer bij Hooglanderveen en ook Roda ’46 in Leusden. Elftallen die ik nu begeleidt zijn bij Roda de JO19-3 en het 2e senioren elftal. Bij Hooglanderveen is dit de JO23-1 dat in de 4e divisie uitkomt.

Niet alleen is voetbal een passie. Ook politiek heeft een duidelijke plek gekregen. Immers kan en mag ik me daarin ook bezighouden met en voor mensen. Als buitengewoon raadslid ga ik inmiddels het 12e (!) jaar in. Portefeuilles zijn veiligheid (in brede zin des woord) en uiteraard ICT die ik als eerste woordvoerder mag invullen. Hot items zijn op dit moment, en eigenlijk al een tijd, drugsproblematiek (zowel lachgas, designerdrugs als overige drugs), maar ook ondermijning. Maatschappelijke problemen die blijvend aandacht behoeven.

Ik hecht met name belang aan normen en waarden. Ook een terrein waar ik me actief in en op wil begeven omdat ik van mening ben dat dit de laatste jaren enorm onder druk is komen te staan. Ik zie dan ook een rol voor de lokale CDA weggelegd om op dit terrein een betekeningsvolle invulling aan te geven.

Hans-Dieter de Smit, 30 jaar oud en woon sinds 2015 weer met heel veel plezier in Amersfoort. Ik heb theologie en politicologie gestudeerd en na mijn studies ben ik aan de
slag gegaan als projectmanager bij Stichting LKP dat zich inzet voor de verbetering van de sociale acceptatie van LHBTI-personen in een christelijke omgeving. Dit mooie werk heb ik
bijna vijf jaar mogen doen, maar sinds 1 november ben ik teruggekeerd naar de VU als medewerker bedrijfsvoering.

Ik krijg van mensen vaak de vraag waarom ik lid ben van het CDA. Daarbij antwoord ik altijd dat ik oprecht geloof in de kernwaarden van de christendemocratie, waarbij de mens centraal
staat. De eerste vraag die in de Bijbel wordt gesteld is “Mens, Adam, waar ben je?”, een vraag die God stelt wanneer Adam zich probeert te verstoppen voor zijn
verantwoordelijkheid. Die vraag is voor mij een leidraad in mijn politieke handel en wandel: “de politiek moet het mogelijk maken voor mensen om goed te doen”, om met Erik Borgman
te spreken.

Tijdens mijn raadslidmaatschap heb ik enorm veel geleerd en heb ik ook veel mooie dingen mogen doen voor Amersfoort. Zo stonden we aan de wieg van het Deltaplan Wonen en
hebben we ervoor gezorgd dat het doorverkoopverbod voor nieuwbouwwoningen uit het middensegment is verhoogd van 1 naar 3 jaar om de woningen bereikbaar te houden voor
Amersfoorters. Daarnaast hebben we het Regenboogplatform in Amersfoort vorm gegeven,  en zijn we aan de slag gegaan met het opgezette participatietraject in Liendert: samen met
de inwoners kijken hoe we de wijk en de stad steeds een beetje beter kunnen maken.

Na 3,5 jaar raadslidmaatschap merk ik dat mijn werk voor Amersfoort niet af is. Ik wil mij blijven inzetten voor die mensen die geen woning kunnen vinden in Amersfoort. Ik wil mij
blijven inzetten voor die jongere die gestudeerd heeft maar geen stage of betaald werk kan vinden. Ik wil mij blijven inzetten voor die LHBTI’er die zich niet veilig voelt in onze stad.
Kortom, ik wil mij blijven inzetten voor een sterke stad voor iedereen!

C.D. (David) de Bruijne. Ik ben sinds 2000 Amersfoorter en woon samen met mijn vrouw en vier kinderen in Nieuwland. Eerder heb ik in het Bergkwartier, Kruiskamp en Rustenburg gewoond. Ik werk in het dagelijks leven in de media als client & product manager. Net als vele andere Amersfoorters, hou ik ook van Amersfoort en ben ik een trotse inwoner. De stad waar ik bij een recreantengroep basketbal en waar mijn kinderen naar school gaan. Waar ik de weg weet naar de kerk voor gemoed en geloof en geniet van de gang langs de grachten naar de vele kroegen voor vertier en vrienden. Onze stad popelt om dat normale leven weer op te pakken en wij met haar!

Ook vind ik dat Amersfoort beter kan, nog mooier. Er zijn veel kansen om Amersfoort beter te laten functioneren. Soms is daar (meer) geld voor nodig maar dat hoeft lang niet altijd. Naar elkaar omzien of gemeenschapszin, hoeft geen euro te kosten. Goede randvoorwaarden en stimuleren van initiatieven is minstens zo belangrijk. Initiatieven zoals Gluren bij de Buren en het Dorpsfeest Hoogland bijvoorbeeld. Dat zijn goede voorbeelden die al onze steun verdienen om in goede banen te leiden en mogelijk ook op andere plekken of manieren te kopiëren.
Ik ben een bruggenbouwer en zoek naar oplossingen die voor de lange termijn werken. Onze lokale politiek mag voortvarend en bovenal dienend zijn voor haar bevolking.

Graag wil ik vanuit CDA Amersfoort met mijn kennis en ervaring een bijdrage leveren aan de politiek in Amersfoort. Mijn belangrijkste punten zijn:
- Lokale, praktische initiatieven ondersteunen voor meer woningen in Amersfoort
- Een onderscheidende en sterkere positie van Amersfoort in de Randstad
- Een nog grotere binding van de inwoners onderling en met Amersfoort als stad
Mijn wens aan de gemeenteraad voor de komende periode? Grote stappen durven zetten, over eigen schaduwen heen en de toekomst tegemoet.

David van Swol, Nog net milennial (1984) en houd als drummer de band bij elkaar. Amersfoort mag van mij ook meer gaan swingen en vooral op het vlak van woningbouw, veiligheid en de gemeentelijke belastingen. Als fiscalist heb ik zeker ook aandacht voor thema's als beheersbaarheid én barmhartigheid. Beroepsmatig werk ik bij de brancheorganisatie voor de werkgevers in de bouw en ik zou mijn expertise op het vlak van arbeidsmarkt, mkb, woningmarkt en duurzaamheid graag inzetten voor onze mooie stad. Doet u mee en mag ik u dienen, zoals een drummer ook in dienst van de band speelt?

Marijke Versteeg. Ik woon met plezier in het Leusderkwartier! Dat wil ik graag zo houden. Daarom doe ik mijn best voor een leefbare en gezellige wijk. Een geweldig instrument hiervoor is het buurtbudget dat de gemeente Amersfoort beschikbaar stelt voor de Amersfoortse wijken. Met een nieuw bestuur zijn wij hard aan het werk om ook in Coronatijd ons in te zetten voor Amersfoort Zuid.

Ik voel mij thuis bij het CDA Amersfoort omdat:

  • Het CDA een partij is van de samenleving. Van het omzien naar elkaar. Dat is mij uit het hart gegrepen. Hoe gezellig is het om even een praatje met elkaar te maken, of een boodschap voor de buurvrouw te doen.
  • Het CDA een partij is van waarden en normen: respect en vriendelijkheid maken alles anders.
  • Het CDA een partij is van verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde financiële gemeentelijke begroting.
  • Het CDA vooral een partij is van “niemand mag vallen tussen de wal en het schip”. Voor een partij die zich met deze punten wil inzetten voor een betere wereld wil ik aan het werk.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.