Aan de voorzitter van de raad
Steller: Angeliek Noortman-Nieuwendijk(CDA)
Onderwerp: biomassa

Aanleiding :
Het CDA maakt zich zorgen over lokale biomassa als brandstof voor een mogelijke
wijkverwarming in Schothorst. We willen graag inzicht in de kosten van het vergaren van dit hout,
de CO2-belasting bij het vergaren in de directe omgeving én de langjarige juridische berging van
deze werkwijze.

De CDA fractie wil hierover graag verhelderende vragen stellen.

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Vraag 1: Hoeveel ton en welk percentage van het noodzakelijke tonnage biomassa
denkt de producent in de directe omgeving van Amersfoort te vinden? Graag
onderbouwd.
Vraag 2: Waar in de directe omgeving, in welk bos denkt de producent hout te kunnen
vinden? Geldt in deze bospercelen een vergunningsplicht? Of kunnen
eigenaren een vergoeding vragen?
Vraag 3: Welke kosten zijn er gemoeid bij het vergaren van dit hout?  Graag
specificatie op jaarbasis.
Vraag 4: Welk materieel moet worden ingezet om dit hout uit de bossen rondom
Amersfoort bij de verbrandingsoven te krijgen? Graag specificatie op
jaarbasis. Welke CO2-uitstoot is hiermee gemoeid?
Vraag 5: Welke gemeenten en/of particuliere partijen rondom Amersfoort spelen met
dezelfde gedachte om dit hout te sprokkelen? Hoe is de verdeling tussen deze
partijen geregeld?
Vraag 6: Ook De Nieuwe Stad en zwembad Amerena zijn voorzien van biomassaketels.
Waar is deze biomassa van afkomstig? En wrijft dat met de houtvraag van de
biomassacentrales die nog gebouwd gaan worden in Amersfoort?

Namens de CDA Fractie
Angeliek Noortman en Alex Engbers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.