Aan de voorzitter van de raad
Steller: Micheline Paffen (CDA)
Onderwerp: Waar gaat de ambulancepost Zonnehof naar toe?

Aanleiding
Als gevolg van de verbouwing van de bibliotheek aan de Zonnehof en de omvorming van het plein
tot een woon- en verblijfsgebied moet de verouderde ambulancepost van de RAVU (Regionale
Ambulance Voorzieningen Utrecht) op locatie Zonnehof verhuizen naar een andere locatie in
Amersfoort. De afgelopen jaren zijn diverse locaties de revue gepasseerd waaronder een locatie op
het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg. Er zijn in 2017 en 2018 diverse gesprekken met het
ziekenhuis, omwonenden en de gemeenteraad geweest over de komst van de ambulancepost naast
de ambulance inrit en de gevolgen hiervan op de omgeving.

Inmiddels lijkt de verhuizing van de ambulancepost Zonnehof naar het Meander Medisch Centrum
van de baan. De verhuisnood is echter nog steeds groot omdat niet alle nieuwe modellen ambulance
voertuigen door hun grootte passen in de garages van de verouderde standplaats op de Zonnehof.
De RAVU is dringend op zoek naar andere huisvesting die voldoet aan de eisen waaronder de
aanrijtijden en waarvan de ligging geografisch logisch dient te zijn ten opzichte van de andere
ambulancepost in Kattenbroek. De regionale ambulancepost moet voor eind van dit jaar van de huidige standplaats aan de Zonnehof
vertrekken.

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is het College zich ervan bewust dat de ambulancedienst van de huidige standplaats aan de
Zonnehof naar een andere locatie in de stad voor eind van dit jaar moet vertrekken?
2. Is het College zich ervan bewust dat de komst van de ambulancepost op een nieuwe locatie
waarschijnlijk op bezwaren uit de omgeving kan stuiten vanwege de sirene-overlast of andere
soorten overlast?
3. Hoe denkt het College de bepaling van de toekomstige locatie van de ambulancepost te
begeleiden en ervoor te zorgen dat de ambulancepost voor eind van dit jaar naar de nieuwe
locatie kan?
4. Hoe wordt de gemeenteraad in de bepaling van de toekomstige locatie meegenomen?
5. Hoe worden de omwonenden van de toekomstige locatie in deze ontwikkeling meegenomen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.