De gemeente Amersfoort heeft medio 2020 het plaatsen en onderhouden van 140 abri’s gegund
aan een derde partij. Mede omdat het huurcontract van de bestaande huidige abri’s is afgelopen.
De nieuwe abri’s zijn door de gemeente Amersfoort aangeschaft voor een periode van 15 jaar
inclusief een beheer- en onderhoudsplan tegen vooraf afgestemde prijzen voor abri’s en
onderdelen. Informatie uit de aanbesteding geeft de volgende inhoud :
Voor de opdracht geldt een plafondbedrag van € 1.300.000,- voor levering en plaatsing 140
abri’s.

De CDA fractie wil hierover graag de volgende verhelderende vragen stellen.

Vraag 1:
Hoeveel abri’s hebben schade opgelopen tijdens de jaarwisseling?
Zijn dit allen abri’s geleverd en beheerd door de ingehuurde derde partij
conform de bovengenoemde aanbesteding, of bestaan er nog “eigen” abri’s in
eigendom van de gemeente Amersfoort waar (ook) schade aan ontstaan is?

Vraag 2:
Kunt u aangeven wat de totale schade tijdens de jaarwisseling is geweest,
gesplitst in eigen abri’s en door derden beheerde abri’s is?

Vraag 3:
Vallen de kosten door vernieling aan de onder het beheer- en
onderhoudscontract vallende abri’s juist onder de contractvoorwaarden of is
er een eigen risico of drempel wat in eerste instantie door de gemeente
Amersfoort zelf betaald moet worden?

Vraag 4:
Is de gemeente Amersfoort verzekerd tegen schade/vernieling van de eigen
en / of gehuurde abri’s?

Vraag 5:
Op de Nijkerkerstraat is een nieuwe abri geplaatst, en deze is helaas al
vernield. De halte waar de abri is geplaatst is echter op 13 december opgeheven.
Waarom is daar alsnog een abri geplaatst?

Vraag 6:
Wat is de reden dat het aantal abri’s die geplaatst zijn volgens RIB 82 (23
september 2020) anders is dan het aantal wat in de aanbesteding is
uitgevraagd? Niet alleen is het aantal afwijkend, ook het investeringsbedrag
is anders dan vermeld in RIB ten opzichte van de uitvraag. Kunt u dit verschil
verder toelichten?

Namens de CDA fractie,
Angeliek Noortman en Jan de van der Schueren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.