Namens de fractie stelde Angeliek Noortman de volgende vragen aan het college (hieronder) Kringloopwinkel vervullen een belangrijke taak binnen Amersfoort en Leusden, momenteel draaien deze verlies. Angeliek vraagt of er met de samenwerkingspartners tot een oplossing kan worden gekomen.

Nummer: 2019 -
Datum: 10-10-2019
Aan de voorzitter van de raad
Steller: Angeliek Noortman-Nieuwendijk(CDA)

Onderwerp:
Kringloopcentrum Amersfoort

Aanleiding :
Op maandag 23 september verscheen er in het AD een artikel over kringloopcentrum
Amersfoort genoemd  “Verlies van 129.000 euro voor Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden”

Het betreft hier een relaas over onder andere de gestegen afvalkosten. Gezien de
maatschappelijke positie die ons kringloopcentrum inneemt en naar aanleiding van dit artikel
wil de CDA fractie een paar vragen stellen :

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

Vraag 1: 

Heeft het College het artikel, d.d. 23-09-209 van Wichard Maassen, over kringloopcentrum
Amersfoort gelezen?

Vraag 2: 

In het artikel in het AD over het kringloopcentrum staat dat o.a. dat het hogere afvaltarief
één van de redenen is dat het kringloopcentrum verlies draait. Bent u op de hoogte dat het
kringloopcentrum regelmatig spullen ontvangt die onbruikbaar zijn en deze spullen bij de
ROVA als afval moet brengen, en hiervoor een commercieel tarief moet betalen omdat het kringloopwinkel als bedrijf wordt gezien?

Vraag 3:

Kan het College in overleg met de ROVA treden om deze bijzondere situatie te bespreken en
kijken naar mogelijke oplossingen zoals bijvoorbeeld coulanter omgaan met tweedehands
spullen die bij het kringloopcentrum zijn ingediend en alsnog bij de ROVA gebracht moeten
worden?

Vraag 4:

Omdat verlies draaien geen blijvende oplossing is, welke oplossing ziet het college als
alternatief?

Angeliek Noortman-Nieuwendijk
Fractie CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.