Vanwege de snel oplopende energieprijzen heeft de Rijksoverheid besloten een energietoeslag in het leven te roepen. “U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U kunt de energietoeslag
aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch. Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen”, zo zegt de Rijksoverheid.

De Gemeente Amersfoort is belast met de uitvoering van dit besluit. Amersfoort heeft de uitvoering belegd bij Gezondverzekerd.nl
Gezondverzekerd.nl is een dochter van het Zwolse commerciële bedrijf BS&F. De Amersfoorter die bij dit bedrijf langs elektronische weg (een app) een aanvraag indient dient
veel persoonlijke gegevens te verschaffen: onder meer zijn/haar vermogenspositie, de belastinggegevens vanaf 2018, huisbezit, autobezit, eventuele UWV-gegevens van 2021 en 2022.

De Rijksoverheid heeft slechts één hard criterium genoemd: het netto inkomen van de laatstemaand (loondienst) dan wel de laatste drie maanden (zzp). En juist dat wordt in de app niet
gevraagd.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
a. Klopt deze opsomming of zitten er foutieve aannames in?
b. Waarom accordeert Amersfoort dat BS&F deze gegevens opvraagt?
c. Strookt deze werkwijze van BS&F met de AVG?
d. Hoeveel Amersfoorters hebben hun privé-gegevens bij BS&F achtergelaten?
e. Welk toezicht houdt Amersfoort in de komende jaren op het bewaren en gebruiken van dezegegevens?
f. Hoeveel Amersfoorters hebben inmiddels deze toeslag automatisch gekregen dan wel aangevraagd?

Alex Engbers (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.