In de wijk Nieuwland zijn er onder de bevolking al lange tijd zorgen over de
bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen die door de bebouwde kom
lopen. Met de verkabelingsregeling, (besluit verplaatsen en verkabelen, 1 januari
2019) is een beleidsmatige lijn uitgezet waarbij hoogspanningskabels
verkabeld of verplaatst moeten worden.

De Rijksoverheid heeft Amersfoort aangewezen als gemeente met 1
hoogspanningstracé binnen de bebouwde kom waar sprake is van een
risicosituatie. Ook met de wet VET (Voortgang Energietransitie) worden regels gesteld met
betrekking tot o.a. gezondheid en energie.nDe CDA fractie wil hierover graag verhelderende vragen stellen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Vraag 1:
Herkent het college zich in de zorgen van de inwoners van Amersfoort en in
het bijzonder Nieuwland over hoogspanningslijnen?
Vraag 2:
Hoeveel inwoners uit Amersfoort wonen er momenteel binnen de indicatieve
magneetzone van hoogspanningskabels?
Vraag 3:
Is het college op de hoogte van de verkabelingswet?
De Rijksoverheid heeft bestaande hoogspanningslijnen aangewezen die voor
verkabelen of verplaatsen in aanmerking komen. Ook Amersfoort staat op de
lijst van bestaande hoogspanningslijnen binnen de bebouwde kom en zou
hiervoor in aanmerking komen
.
Vraag 4:
Heeft het college aan de netbeheerder gevraagd om een
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren (zowel financieel als technisch) naar de
ruimtelijke en technische mogelijkheden voor verkabeling of verplaatsing?
Zo ja kunt u dan het haalbaarheidsonderzoek met bijbehorende resultaten
met de raad delen?
Zo neen, is het college bereid om aan de netbeheerder te vragen om een
technisch/financieel haalbaarheidsonderzoek uit te voeren?
Vraag 5:
Deelt het college de mening van het CDA dat het college, door de
hoogspanningslijnen te verkabelen, de gelegenheid krijgt om mogelijke
gezondheidsrisico’s voor onze inwoners te vermijden en het gebied te
verfraaien?

Namens de CDA fractie
Angeliek Noortman-Nieuwendijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.