Steller: Micheline Paffen (fractie: CDA)
Onderwerp: Waar gaat de ambulancepost Zonnehof er naar toe? Deel 2021

Aanleiding:
Op 29 september 2020 heeft de CDA fractie vragen gesteld over de ambulancepost aan de Zonnehof.
Als gevolg van de verbouwing van de bibliotheek aan de Zonnehof en de omvorming van het plein tot
een woon- en verblijfsgebied moet de verouderde ambulancepost van de RAVU (Regionale
Ambulance Voorzieningen Utrecht) op locatie Zonnehof verhuizen naar een andere locatie in
Amersfoort.
Medio maart 2021 heeft de RAVU op haar website de volgende mededeling geplaatst:
Deze week is onze gloednieuwe standplaats aan de Terminalweg 43 in Amersfoort geopend. Alle
midden- en laagcomplex zorgeenheden in de regio Amersfoort maken vanaf nu gebruik van deze post.
De hoogcomplexe zorgeenheden blijven op de Zonnehof totdat we hier een nieuwe locatie voor hebben
gevonden… De locatie Amersfoort-Noord en de Zonnehof bieden op dit moment nog steeds plek voor
hoogcomplexe zorgeenheden.
Uit dit bericht kunnen we als fractie herleiden dat er een ambulancepost op de Isselt is gekomen en dat
de ambulancepost aan de Zonnehof nog steeds gebruikt wordt ondanks dat de standplaats aan de
Zonnehof is verouderd en dat het gebouw bij de overgang naar de hoge ambulances minder geschikt
bleek te zijn in verband met het relatief lage plafond.
De RAVU is nog steeds op zoek naar een definitieve locatie en uit de wandelgangen horen we als
fractie dat een definitieve locatie op de Isselt gevonden is.
Uit andere bronnen heeft de CDA fractie vernomen dat de ambulancepost Zonnehof in het centrum
van Amersfoort uiterlijk voor juli 2021 moet verhuizen naar een nieuwe locatie op bedrijventerrein de
Isselt. De ambulancepost moet vertrekken, omdat het Zonnehof-complex wordt omgebouwd tot woon-
en verblijfgebied en dat er voor niet-spoedeisende ritten er een tijdelijke post op de Hoef komt.
In de beantwoording van de vragen van de CDA fractie had het College in september 2020
aangegeven dat de raad tzt tijdig wordt geïnformeerd over de mogelijke nieuwe locaties. Wij hebben
tot op heden als gemeenteraad niets officieel vernomen.

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Weet het College dat er een tijdelijke locatie voor de ambulancepost op de Isselt is gekomen?
2. Is er voor deze tijdelijke locatie een omgevingsvergunning of een planologische procedure
aangevraagd?
3. Kan het College aangeven hoe lang deze tijdelijke locatie gebruikt gaat worden?
4. Het College had in de beantwoording van de vragen van september 2020 aangegeven dat de raad
tijdig geïnformeerd wordt over de voorkeurslocatie. Kan het College aangeven waarom de raad
nog niet op de hoogte is gesteld van deze locatie op de Isselt?
5. Is het College ervan bewust dat de ambulancedienst nog steeds gebruik maakt van de huidige
standplaats aan de Zonnehof?
6. Is het College op dit moment in gesprek met de RAVU over een definitieve locatie in Amersfoort?
7. Hoe gaat het College zorgen dat de participatie goed is geregeld?
8. Hoe gaat het College zorgen dat de raad deze keer wel tijdig en volledig geïnformeerd wordt over
de definitieve locatie van de ambulancepost?

Foto credit: AD.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.