Waarom is het Bosbad niet open en andere buitenbaden wél, vraagt het CDA zich verbaasd af

Waarom is het Bosbad nog gesloten? Het CDA in Amersfoort verwondert zich erover dat het buitenbad nog niet open is, terwijl buitenbaden al sinds 29 april open mogen zijn mits de coronamaatregelen maar in acht worden genomen. 

Istvan Kövi 29-05-20, 14:50 Foto Cees Wouda

De CDA-fractie vraagt het stadsbestuur wat de redenen zijn om het Bosbad op slot te houden, terwijl buitenbaden elders wel open zijn. ‘Andere buitenbaden werken met reserveringen of tijdsloten voor leeftijdscategorieën’, stelt raadslid Ben van Koningsveld vast. 

Verkoeling

Er is volgens Van Koningsveld tijdens deze warme dagen in de coronacrisis, waarin veel mensen nog altijd hoofdzakelijk thuis zitten, grote behoefte aan verkoeling in bijvoorbeeld het Bosbad. De gewelddadige confrontatie tussen dicht opeengepakte groepen jongeren aan de oever van de Eem van vorig weekeinde bewijst dat wel, stelt het CDA-raadslid. Het buitenbad is voor veel Amersfoorters een belangrijke recreatiegelegenheid.

De gemeente liet eerder weten dat de 1,5 meter-regel voor buitenzwembaden zoals het Bosbad problemen geeft. Om die regel te handhaven moet volgens de gemeente extra beveiliging worden geregeld en dat kost geld. Ook mogen er minder mensen naar binnen, waardoor inkomsten achterblijven. De gemeente en zwembadbeheerder SRO zouden nog overleggen of het bad later alsnog open mag.

Het verbaast CDA‘er Van Koningsveld ook dat zwembad- en sportcomplex Amerena een week later openging dan vergelijkbare binnenbaden, terwijl er al wel deelnemers aan de Paralympische Spelen in het bad aan het trainen waren.

De Amerena is sinds 18 mei weer gedeeltelijk open. De openstelling van Amerena geschiedt in fases om te grote drukte in het zwembadcomplex te voorkomen, meldde de gemeente eerder.

-SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

 

Nummer: 2020 –

Datum: 22-05-2020

Aan de voorzitter van de raad.

Steller:

Onderwerp: Bosbad en Amerena

 

Aanleiding: Via meerdere kanalen bereikt ons het bericht dat het bosbad nog een tijd

gesloten blijft. Dit terwijl de buitenbaden reeds vanaf 29 april open mochten en

binnenbaden vanaf 11 mei.

De fractie van het CDA heeft de volgende vragen:

1. Is er afstemming geweest tussen de SRO en de gemeente over de openstelling

van het Bosbad? Zo nee, wat is de reden?

2. Wat is de reden dat het Bosbad dicht zou moeten blijven?

3. Andere buitenbaden werken met spreiding van bezoekers eventueel met

‘reserveringen’ en ‘tijdsloten op leeftijd’. Zijn die opties denkbaar in Amersfoort, en

zo nee waarom niet?

4. Wordt in de overwegingen de problemen met de jongeren langs de Eem

meegenomen?

5. Amerena was ruim een week later open voor publiek dan vergelijkbare

zwembaden. Wat is hiervan de reden? Dus graag antwoord waarom het lánger

duurde dan bij andere zwembaden. De paralympische zwemmers lagen er

immers al wel vanaf 11 mei in.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.