• In het voorjaar van 2021 heeft de raad gesproken over de ontwikkelingen Wagenwerkplaats oost
en midden.
• Mogelijke geluidsoverlast van het nabijgelegen spoor is daarbij op verschillende manieren aan
de orde gekomen.
• In een Ronde is eerder dit jaar verteld dat de hoge geluidswaarden waar mogelijk door de
nieuwbouw zullen moeten worden opgevangen.
• Bij het raadsvoorstel is een amendement aangenomen om te verkennen of er over de volle
lengte van het Wagenwerkplaatsterrein een geluidswal annex zonnescherm zou kunnen
verrijzen.
• In juli 2016 heeft de raad besloten tot het afgraven van een aantal bestaande geluidswallen die
het Soesterkwartier nu nog beschermen tegen geluidsoverlast door het spoor.
• In het westen van de Wagenwerkplaats is dit jaar een muur van zeecontainers geplaatst als
provisorische geluidswal.
• De verschillende bestaande geluidswallen doen vermoeden dat er een gegronde reden is dat ze
zijn geplaatst.
• De ontwikkelingen op de Wagenwerkplaats en het leefgenot in het Soesterkwartier zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Graag ontvangen wij als raad een overzicht van alle bestaande geluidswallen behorende bij het
ontwikkelgebied van de Wagenwerkplaats en het Soesterkwartier.
2. Graag ontvangen wij een overzicht van hun status: welke zijn permanent, welke zijn tijdelijk,
welke worden afgegraven of gedemonteerd?
3. Kunt u aangeven of en wanneer er een geluidsscherm annex zonneveld komt, zoals in het
amendement gesuggereerd?
4. Wat is het geluidseffect op de bestaande huizen in het Soesterkwartier als een deel van de
bestaande geluidswallen verdwijnt en er géén nieuw aangesloten geluidsscherm komt?

Namens het CDA Alex Engbers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.