27 februari 2017

CDA is blij met jeugd en gezinsteam in Eemnes

De gemeente heeft de  verantwoordelijkheid en zorg voor de jeugd toebedeeld gekregen. Een heel nieuwe taak die niet eerder door de gemeente is uitgevoerd. In Eemnes is hiervoor een jeugd- en gezinsteam samengesteld. Het team biedt gratis hulp bij vragen over het opgroeien of opvoeden van kinderen of bij moeilijkheden in het gezin. De hulp wordt geboden via een vaste contactpersoon, snel en dicht bij huis.  

Het team bestaat uit deskundigen op het gebied van opvoedvragen, veiligheid, psychiatrische aandoeningen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren en werkt samen met alle scholen in de omgeving, de GGD, huisartsen, wijkverpleging, sociale zaken, schuldhulpverlening en andere organisaties die betrokken kunnen zijn bij het gezin of kind.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.