27 februari 2017

Regie houden op Eemnesser toekomst

De BEL gemeenten runnen sinds 2008 een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie. Maar Laren en Blaricum lijken nu tot een Gooise fusie gedwongen te worden. Als dat gebeurt wordt de stekker uit de BEL samenwerking getrokken en staat Eemnes er weer alleen voor. Wat dan?

Het is duidelijk dat een meerderheid van de Eemnessers niets ziet in een gemeentelijke fusie, zij willen graag de zelfstandigheid van Eemnes behouden. Wij willen dat ook. Zodat onze bestuurders benaderbaar blijven en we zelf regie houden op ons voorzieningenniveau en op het tempo van de woningbouw.

Het opnieuw optuigen van een eigen organisatie is echter niet realistisch. Al eerder bleek Eemnes daarvoor te klein. Sindsdien is het alleen maar moeilijker geworden om zelfstandig te bliljven, omdat er steeds meer taken bij  de gemeente zijn en worden belegd.

Voor een zelfstandig Eemnes zullen we opnieuw een vorm van samenwerking moeten zoeken met een naburige gemeente. Bij het zoeken naar de beste oplossing hebben wij de volgende doelen voor ogen:

  • Behoud van onze identiteit en onze voorzieningen

  • Kwaliteit van de ambtelijke organisatie en bestuur

  • Kwaliteit en toekomstbestendigheid van de samenwerking

  • Geen lastenverzwaring voor Eemnesser burgers

Komende zomer moet Eemnes kleur bekennen. We wachten niet op wat er om ons heen gebeurt. Nee, Eemnes heeft een eigen wil, we houden graag de regie op onze toekomst. Op zoek dus naar een constructieve en toekomstbestendige samenwerking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.