12 december 2018

De badkuip van Eemnes

De badkuip van Eemnes

Op 27 en 28 november 2018 vonden er informatieavonden plaats over de (grond)waterproblemen in het centrumgebied van Eemnes (van Jonkheer Roëlllaan en Waag tot Molenweg en Ploeglaan). De meeste klachten kwamen in dit gebied, nadat in de jaren daarvoor de riolering vervangen was.

Grondwaterstanden, hoogtekaarten en eerste metingen werden getoond en geduid. Voor resultaten van het net gestarte onderzoek was het nog te vroeg, men wacht nog op de eerste regenbuien sinds de plaatsing van vele meetpunten. Toch waren er ook wel enige conclusies te trekken. Het maaiveld (t.o.v. NAP) en de grondwaterstand kent een te gering geschil in deze wijk. De eerste metingen gaven ook aan dat ondanks de droge periode deze zomer het grondwater niveau slechts 60 cm onder maaiveld staat, dit had veel meer moeten zijn. Tijdens de bouw 50 jaar geleden zijn vele sloten gedempt, hiervoor in de plaats is drainage gekomen, maar wat is de conditie daarvan na 50 jaar? Het gemaal op het Plantsoen is functioneel, maar veel water verpompt het niet!

We zitten in de badkuip van Eemnes gaf een van de aanwezigen gekscherend al aan. Het omliggende gebied ligt immers veel hoger ten aanzien van NAP dan het centrum.

Het CDA staat achter de grondige aanpak, dat er problemen zijn is duidelijk, maar het onderzoek moet uitwijzen hoe we het water de baas kunnen zijn. Als de resultaten er zijn kunnen de oplossingen voorgedragen worden, het CDA zal deze steunen.

René van Schaik
Fractie CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.