18 november 2021

Duurzamer Eemnes schiet niet op

Over de energietransitie is de afgelopen jaren veel papier geproduceerd, maar van concrete plannen is het niet gekomen. En Eemnes was tot 2018 nog goed bezig, met het zonnepark langs de A1 als voornaamste wapenfeit. Met het aantreden van de huidige coalitie (Dorpsbelang en PvdA) is de energietransitie in Eemnes ongeveer tot stilstand gekomen. De ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn is daardoor niet meer realistisch.

De huidige coalitie stemde in 2018 tegen het voorstel voor een tweede zonnepark. Men beloofde de netaansluiting op de Eikenlaan te gaan benutten voor andere duurzame energieprojecten. Die zijn er echter niet gekomen. En dat is jammer, want de aansluiting bij de Eikenlaan heeft voldoende capaciteit om de potentiële zonnestroom te verwerken van alle bedrijfsdaken en boerendaken in Eemnes plus dat van een tweede zonnepark.

De coalitie heeft al zijn pijlen gezet op ultra diepe geothermie. De slagingskans van deze nieuwe en risicovolle techniek wordt steeds twijfelachtiger, mede omdat de bodem in Eemnes toch niet zo geschikt blijkt. We kunnen constateren dat er vier jaar verloren zijn, door gebrek aan  ambitie en het uitblijven van concrete voorstellen. Om toch wat te doen broedt het college nu op een plan voor de overkapping van de parkeerplaats bij het gemeentehuis met zonnepanelen. Dat is relatief duur en klein van omvang. Een druppel op de gloeiende plaat en verkeerde inzet van financiële middelen.

Het is aan de inwoners te danken dat er nog iets van vooruitgang is geboekt. Veel inwoners namen hun verantwoordelijkheid wel en hebben hun woning geïsoleerd of hebben zonnepanelen op het dak gelegd. Complimenten voor hen. Het is inmiddels overduidelijk dat het met het klimaat de verkeerde kant op gaat en dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is. We kunnen in ons eentje het tij niet keren, maar als iedereen wat doet, gaat het zeker helpen. Wil Eemnes nog iets van haar klimaatambitie maken, dan zal Eemnes toch echt in beweging moeten komen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.