04 mei 2018

Huis van Eemnes: NU of NOOIT

Huis van Eemnes: NU of NOOIT

Na jaren van voorbereiding zijn door de gemeente Eemnes vanaf 2016 stappen gezet om aan de Noordersingel het Huis van Eemnes te realiseren.  Door de gemeenteraad van Eemnes is gekozen voor nieuwbouw  omdat hiermee een voorziening wordt gerealiseerd waarmee de gebruikers tientallen jaren voort kunnen. Een energieneutraal gebouw, optimaal ingericht, met gelijkblijvende huisvestingskosten.  Inmiddels zijn de tekeningen uitgewerkt, zijn de vergunningen voorbereid en is het aannemingscontract getekend.  De bouw start binnen enkele maanden, de heipalen zijn besteld.

De realisatie is echter in gevaar. De nieuwe coalitie (DB en PvdA) laat de realisatie afhangen van een enquête onder de inwoners. Openheid van zaken wordt daarbij niet volledig gegeven. De rekensom over de kosten die met afblazen gepaard gaan, is door dezelfde coalitie namelijk geheim verklaard. Men gaat uit van minimaal EUR 3 mln. Volgens onze calculatie zou dat op kunnen lopen tot  EUR 5 mln

Het lijkt sympathiek en democratisch om inwoners de keuze te laten maken, maar het CDA vindt dat DB en  PvdA hiermee hun verantwoordelijkheid ontlopen.  De keuze voor nieuwbouw is democratisch tot stand gekomen, de plannen zijn al volop in uitvoering. Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft (opnieuw) een dikke meerderheid van de Eemnessers op een partij gestemd die vóór nieuwbouw van het Huis van Eemnes is.  Toch gaat nu de uitslag van een enquête bepalen of het Huis van Eemnes er komt.  Zo moet de democratie volgens ons niet werken, de coalitie loopt weg van haar verantwoordelijkheid en legt inwoners een complexe keuze voor, zonder inwoners volledig te informeren.

Nieuwbouw kost EUR 13 miljoen. Dat is veel geld. Maar omdat het gebouw 50 jaar mee gaat en energieneutraal is, zijn de jaarlijkse kosten niet hoger dan wanneer De Hilt verbouwd zou worden. Afblazen kost volgens onze berekening EUR 3-5 miljoen. Als de bouw wordt afgeblazen is dit weggegooid geld, er is immers niets voor gerealiseerd.  Is er nagedacht over de vraag hoe dat wordt opgelost?  Welke bezuinigingen moeten volgen om dit verlies goed te maken? Of gaat de OZB omhoog? Informatie die je zou willen weten als je een keuze moet maken, maar ook deze informatie wordt niet gegeven.

De zelfstandigheid van Eemnes staat onder druk.  Het CDA wil dat Eemnes een zelfstandige gemeente blijft, maar bij afblazen van het Huis van Eemnes komt die zelfstandigheid verder in gevaar:  de financiële positie van Eemnes verslechterd fors en de bestuurskracht loopt een flinke deuk op. Wellicht krijgen we nooit meer de gelegenheid om  een voorziening als deze te realiseren

Het Huis van Eemnes is een geweldige voorziening voor Eemnes, maar heeft ook nadelen. Een deel van de groene buffer gaat verloren en de locatie ligt minder gunstig voor de basisscholen. De voordelen zijn volgens ons groter dan de nadelen. Dat niet iedereen het daar mee eens is begrijpen we. Maar halverwege de realisatie nog afblazen zou rampzalig zijn, daar zouden we het toch allemaal wél over eens moeten zijn. Wij vertrouwen op de Eemnessers dat zij een verstandige keuze maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.