07 december 2016

Positieve krachten steunen

Het CDA is een partij die middenin de samenleving staat. Een uitspraak waar iedere CDA’er zich in herkent. De traditie van organisatie vanuit de samenleving en sterk vertegenwoordigd zijn in maatschappelijke netwerken hoort bij het CDA. Het is daarom pijnlijk te moeten constateren dat mensen het CDA vooral zien als sterke bestuurderspartij of ouderwetse volkspartij, een partij die –net als andere gevestigde partijen- bij mensen wantrouwen oproept.

Een hoopvolle beweging
Waar in Nederland en in de wereld om ons heen groepen mensen van elkaar verwijderen door nationalistische en populistische denkbeelden wil het CDA een hoopvolle beweging zijn die oproept tot saamhorigheid. Willen we vol overtuiging kunnen zeggen dat we partij van de samenleving zijn, dan moeten we onze traditie van sterk geworteld zijn in de samenleving weer oppoetsen. Bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij positieve bewegingen die al plaatsvinden en initiatiefrijke delen van de samenleving met elkaar te verbinden. We willen mensen weer laten zien en laten voelen dat het CDA een partij is die midden tussen de mensen staat.

Het goede naar boven halen
De samenleving van de toekomst is wat ons betreft een plek waar mensen elkaar uitnodigen een bijdrage te leveren en samen tot concrete oplossingen komen op basis van wat hen bindt. Een samenleving die kan omgaan met kwetsbaarheid en discontinuïteit, waar voor ‘verliezers’ die geen bijdrage kunnen leveren een vangnet kan worden gevormd. Een plek van vertrouwen en positieve beweging. We willen extra kracht en beweging geven aan positieve en verbindende activiteiten en initiatieven. Het aanwakkeren hiervan past naadloos in onze traditie: een CDA dat gelooft in organisatie vanuit de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.