Jan den Dunnen

Wethouder

Jan den Dunnen (1946) was tot zijn pensionering in 2012 directeur bij NedTrain, het treinonderhoudsbedrijf van de NS. Als vrijwilliger was hij tot 2010 voorzitter van de SWOBEL.

Jan is wethouder en 1e loco-burgemeester. In zijn portefeuille zitten de volgende beleidsterreinen:

Het sociaal domein (jeugdzorg, participatiewet, AWBZ-overheveling WMO, sociale wijkteams, sociale Zaken HBEL, volksgezondheid/GGD, jeugdgezondheidszorg en welzijn), Dierenbescherming/opvang,Kunst en Cultuur, Sport & verenigingsleven, Evenementen en project Eemhof

Motivatie

 “Het CDA is voor mij een partij van inhoud. Het CDA denkt niet alleen na over het groen of het dorpshart, nee, zij voelt zich verantwoordelijk voor het besturen van de hele gemeente. Over alle onderwerpen praat het CDA mee en neemt haar verantwoordelijkheid. De partij loopt niet weg als het moeilijk wordt, maar probeert juist dan een constructieve bijdrage te leveren. Het algemeen belang is altijd leidend. Dat spreekt mij nou aan”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.